Swedish: frysa

Swedish verb 'frysa' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: frysa
Supine: frusit; fryst
Gerund: frysande

Indicative

Present

jag fryser
du  fryser
han fryser
vi  fryser
ni  fryser
de  fryser

Perfect

jag har frusit; fryst
du  har frusit; fryst
han har frusit; fryst
vi  har frusit; fryst
ni  har frusit; fryst
de  har frusit; fryst

Past

jag fryste; frös
du  fryste; frös
han fryste; frös
vi  fryste; frös
ni  fryste; frös
de  fryste; frös

Pluperfect

jag hade frusit; fryst
du  hade frusit; fryst
han hade frusit; fryst
vi  hade frusit; fryst
ni  hade frusit; fryst
de  hade frusit; fryst

Future

jag skall frysa
du  skall frysa
han skall frysa
vi  skall frysa
ni  skall frysa
de  skall frysa

Future perfect

jag skall ha frusit; fryst
du  skall ha frusit; fryst
han skall ha frusit; fryst
vi  skall ha frusit; fryst
ni  skall ha frusit; fryst
de  skall ha frusit; fryst

Conjunctive

Present

jag må frysa
du  må frysa
han må frysa
vi  må frysa
ni  må frysa
de  må frysa

Present

jag må ha frusit; fryst
du  må ha frusit; fryst
han må ha frusit; fryst
vi  må ha frusit; fryst
ni  må ha frusit; fryst
de  må ha frusit; fryst

Past

jag skulle frysa
du  skulle frysa
han skulle frysa
vi  skulle frysa
ni  skulle frysa
de  skulle frysa

PluperfectConditional

Present

jag skulle frysa
du  skulle frysa
han skulle frysa
vi  skulle frysa
ni  skulle frysa
de  skulle frysa

Perfect

jag skulle ha frusit; fryst
du  skulle ha frusit; fryst
han skulle ha frusit; fryst
vi  skulle ha frusit; fryst
ni  skulle ha frusit; fryst
de  skulle ha frusit; fryst

Imperative


du  frys

vi  Låt oss frysa
ni  frys

Etymology

Translations

Swedish verb "frysa"

Become motionless

Become solid due to low temperature

Drop below zero

Lower something's temperature to freezing point

To become motionless

To become solid due to low temperature

To drop below zero

To lower something's temperature to freezing point

8 translations found.

frysa

FRYSA fry³sa², v. -er (äv., numera bl. starkt bygdemålsfärgat samt i Finl., frys fry⁴s), frös frø⁴s, fröso frø³sω², frusit frω³sit², vard. stundom (i sht i mellersta Sv. samt i Finl.) frysit fry³sit², frusen frω²sen²; vard. ngn gg impf. -te, sup. -t. vbalsbst. -ANDE, -NING. ( inf. o. pres. ind. pl. frysa G1 SVART 167 (1561) osv.; frysse (-sz-) GR 25: 545 (1555), Därs. 28: 443 (1558). pr. ind. sg. fry(y)s Oec. BRAHE 101 (1581), VSkr. HULTIN 186 (1867); fryyss Syr. 43: 19 (Bib. 1541), Diar. GYLLENIUS 109 (1660); fryss (-sz) Bref EKEBLAD 1: 19 (1649: tillfryss; rättat efter hskr.), RÅLAMB 13: 209 (1690); fryser ASTEROPHERUS 17 (1609) osv. impf. ind. stark böjning: sg. fress BtÅBoH I. 4: 70 (1629); frö(ö)s Kr. OPETRI 285 (1540) osv.; frööss (-sz) G1 SVART 160 (1561), Diar. GYLLENIUS 143 (1660). pl. fruso LIND (1749); fröso C12 NORDBERG 1: 874 (1740) osv. – svag böjning: fryste Vitt. SCOLUMBUS 280 (1678), SvSpr. ALMQVIST 89 (1832), Ysail BERGER 254 (1905: frystes). sup. fruset(t) Lefv. HORN 145 (1657), Ordb. SCHULTZE 1361 (1755); frussedht HH XIII. 1: 180 (1565); frusit(t) TRANÆUS Medewij 78 (1690) osv.; frussit(t) OxBr. 11: 8 (1612), Dagb. SPEGEL 93 (1680). frysit RebNat. SWEDENBORG 1: 266 (1717: tilfrysit), FinlSv. BERGROTH 44 (1916; klandrat ss. i hög grad ovårdat); fryst Malm DIDRING 2: 155 (1915). p. pf. frusin (n. -it) Es. BALCK 140 (1603), SERENIUS (1741). frusen GRUBB 335 (1665) osv. sg. best. frusna (-e) GR 26: 231 (1556) osv. – frussen (-in) GR 24: 488 (1554: tilfrussin), SvSaml. 2: 42 (1764). – frosen (-in) BOLAVI 122 b (1578), VDAkt. 1650, nr 45 (: frosenheet). Jfr LUNDBERG AStVerbalkl. 7, 95 ff.)
[fsv. frysa, motsv. d. fryse, isl. frjósa, mnt. vrēsen, fht. friosan, t. frieren, feng. frēosan, eng. freeze; besläktat med lat. pruīna (av äldre prusŭīna), (rim)frost, is, prūna (av äldre prusnā), glöd, eldkol, prūrire, klia, hava klåda; till en rot prus, preus, svida, giva ifrån sig svedande kyla, förnimma kyla; med avs. på bet.-växlingen jfr SVAL]

More information and the source for the information: SAOB


frysa

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

i förb. med fast: frysa så att ngt fastnar el. icke kan komma loss el. icke kan öppnas
  • om orrinʼ kɷttrar förⱸ vorfärḍa so ska mɷnninʼ fri:s fast po inʼ (Iniö)
  • bⱸtɷḷan (munlaget) ha frɷsi fast vär tɷŋgɷn (Korsholm)
  • annorṣ fry:sär dom (:båtarna) fast i i:sn (Nagu)
i förb. med igen: frysa så att ngt icke kan öppnas
  • om orrinʼ spⱸ:ḷar vorffärḍa:inʼ so ska inʼ fri:s ijⱸnn mɷnʼnʼinʼ bak´ⱸftär ṣⱸ (Bötom)
i förb. med ihop: frysa samman till ett enda stycke el.d
  • ti sist komm ⱸ nɷ:ḷan o kaⱹt o to frø:s hɷn-dⱸ mossɷn (:issörjan) ihɷ:p (Korsnäs)
i förb. med in, om säl: bli avstängd från havet gm att brunnen (3) frusit igen , el. om båt: fastna i is som bildats ; i förb. med på, om vattenyta: beläggas med is. ; i förb. med till, om vattenyta = fruttog.; i förb. med upp, om säl = frysa in. ; i förb. med åter = frysa igen
  • munin ska fry:s ɷåtär op ɷn föṣṭ lärtjɷn (Tjöck)

Se mer