Swedish, all forms: frysa

Swedish, all forms verb 'frysa' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: frysa
Supine: frusit; fryst
Gerund: frysande

Indicative

Present

jagfryser
dufryser
han;honfryser
vifryser
nifryser
defryser

Perfect

jaghar frusit; fryst
duhar frusit; fryst
han;honhar frusit; fryst
vihar frusit; fryst
nihar frusit; fryst
dehar frusit; fryst

Past

jagfryste; frös
dufryste; frös
han;honfryste; frös
vifryste; frös
nifryste; frös
defryste; frös

Pluperfect

jaghade frusit; fryst
duhade frusit; fryst
han;honhade frusit; fryst
vihade frusit; fryst
nihade frusit; fryst
dehade frusit; fryst

Future

jagskall frysa
duskall frysa
han;honskall frysa
viskall frysa
niskall frysa
deskall frysa

Future perfect

jagskall ha frusit; fryst
duskall ha frusit; fryst
han;honskall ha frusit; fryst
viskall ha frusit; fryst
niskall ha frusit; fryst
deskall ha frusit; fryst

Conjunctive

Present

jagmå frysa
dumå frysa
han;honmå frysa
vimå frysa
nimå frysa
demå frysa

Present

jagmå ha frusit; fryst
dumå ha frusit; fryst
han;honmå ha frusit; fryst
vimå ha frusit; fryst
nimå ha frusit; fryst
demå ha frusit; fryst

Past

jagskulle frysa
duskulle frysa
han;honskulle frysa
viskulle frysa
niskulle frysa
deskulle frysa

Pluperfect

jagskulle ha frusit; fryst
duskulle ha frusit; fryst
han;honskulle ha frusit; fryst
viskulle ha frusit; fryst
niskulle ha frusit; fryst
deskulle ha frusit; fryst

Conditional

Present

jagskulle frysa
duskulle frysa
han;honskulle frysa
viskulle frysa
niskulle frysa
deskulle frysa

Perfect

jagskulle ha frusit; fryst
duskulle ha frusit; fryst
han;honskulle ha frusit; fryst
viskulle ha frusit; fryst
niskulle ha frusit; fryst
deskulle ha frusit; fryst

Imperative

dufrys
viLåt oss frysa
nifrys

Translations

Swedish verb "frysa"

Become motionless

Become solid due to low temperature

Drop below zero

Lower something's temperature to freezing point

To become motionless

To become solid due to low temperature

To drop below zero

To lower something's temperature to freezing point

8 translations found.

Etymology

Additional Information

frysa
känna kyla, huttra
[A fryser]

Engelsk översättning
freeze


Svenskt uppslagsord
fryser frös frusit frys! frysa verb
förvandlas till is, få isbeläggning
[x fryser]

Engelsk översättning
freeze


Svenskt uppslagsord
fryser frös frusit frys! frysa verb
göra mat iskall, djupfrysa
[A fryser (in) x]

Engelsk översättning
freeze

Sammansättningar/avledningar

frys|box -en---(chest) freezer
frys|skåp -et---(cabinet) freezer


Svenskt uppslagsord
fryser ut fryste fryst frys! frysa verb
utestänga ur gemenskap
[A fryser ut B]

Engelsk översättning
freeze out, send to Coventry

Exempel

han blev utfrusen ur gruppen---he was frozen out of the group

frysa

FRYSA fry³sa², v. -er (äv., numera bl. starkt bygdemålsfärgat samt i Finl., frys fry⁴s), frös frø⁴s, fröso frø³sω², frusit frω³sit², vard. stundom (i sht i mellersta Sv. samt i Finl.) frysit fry³sit², frusen frω²sen²; vard. ngn gg impf. -te, sup. -t. vbalsbst. -ANDE, -NING. ( inf. o. pres. ind. pl. frysa G1 SVART 167 (1561) osv.; frysse (-sz-) GR 25: 545 (1555), Därs. 28: 443 (1558). pr. ind. sg. fry(y)s Oec. BRAHE 101 (1581), VSkr. HULTIN 186 (1867); fryyss Syr. 43: 19 (Bib. 1541), Diar. GYLLENIUS 109 (1660); fryss (-sz) Bref EKEBLAD 1: 19 (1649: tillfryss; rättat efter hskr.), RÅLAMB 13: 209 (1690); fryser ASTEROPHERUS 17 (1609) osv. impf. ind. stark böjning: sg. fress BtÅBoH I. 4: 70 (1629); frö(ö)s Kr. OPETRI 285 (1540) osv.; frööss (-sz) G1 SVART 160 (1561), Diar. GYLLENIUS 143 (1660). pl. fruso LIND (1749); fröso C12 NORDBERG 1: 874 (1740) osv. – svag böjning: fryste Vitt. SCOLUMBUS 280 (1678), SvSpr. ALMQVIST 89 (1832), Ysail BERGER 254 (1905: frystes). sup. fruset(t) Lefv. HORN 145 (1657), Ordb. SCHULTZE 1361 (1755); frussedht HH XIII. 1: 180 (1565); frusit(t) TRANÆUS Medewij 78 (1690) osv.; frussit(t) OxBr. 11: 8 (1612), Dagb. SPEGEL 93 (1680). frysit RebNat. SWEDENBORG 1: 266 (1717: tilfrysit), FinlSv. BERGROTH 44 (1916; klandrat ss. i hög grad ovårdat); fryst Malm DIDRING 2: 155 (1915). p. pf. frusin (n. -it) Es. BALCK 140 (1603), SERENIUS (1741). frusen GRUBB 335 (1665) osv. sg. best. frusna (-e) GR 26: 231 (1556) osv. – frussen (-in) GR 24: 488 (1554: tilfrussin), SvSaml. 2: 42 (1764). – frosen (-in) BOLAVI 122 b (1578), VDAkt. 1650, nr 45 (: frosenheet). Jfr LUNDBERG AStVerbalkl. 7, 95 ff.)
[fsv. frysa, motsv. d. fryse, isl. frjósa, mnt. vrēsen, fht. friosan, t. frieren, feng. frēosan, eng. freeze; besläktat med lat. pruīna (av äldre prusŭīna), (rim)frost, is, prūna (av äldre prusnā), glöd, eldkol, prūrire, klia, hava klåda; till en rot prus, preus, svida, giva ifrån sig svedande kyla, förnimma kyla; med avs. på bet.-växlingen jfr SVAL]

More information and the source for the information: SAOB


frysa

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

i förb. med fast: frysa så att ngt fastnar el. icke kan komma loss el. icke kan öppnas
  • om orrinʼ kɷttrar förⱸ vorfärḍa so ska mɷnninʼ fri:s fast po inʼ (Iniö)
  • bⱸtɷḷan (munlaget) ha frɷsi fast vär tɷŋgɷn (Korsholm)
  • annorṣ fry:sär dom (:båtarna) fast i i:sn (Nagu)
i förb. med igen: frysa så att ngt icke kan öppnas
  • om orrinʼ spⱸ:ḷar vorffärḍa:inʼ so ska inʼ fri:s ijⱸnn mɷnʼnʼinʼ bak´ⱸftär ṣⱸ (Bötom)
i förb. med ihop: frysa samman till ett enda stycke el.d
  • ti sist komm ⱸ nɷ:ḷan o kaⱹt o to frø:s hɷn-dⱸ mossɷn (:issörjan) ihɷ:p (Korsnäs)
i förb. med in, om säl: bli avstängd från havet gm att brunnen (3) frusit igen , el. om båt: fastna i is som bildats ; i förb. med på, om vattenyta: beläggas med is. ; i förb. med till, om vattenyta = fruttog.; i förb. med upp, om säl = frysa in. ; i förb. med åter = frysa igen
  • munin ska fry:s ɷåtär op ɷn föṣṭ lärtjɷn (Tjöck)

Se mer