Swedish: dyka

Swedish verb 'dyka' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: dyka
Supine: dykt
Gerund: dykande

Indicative

Present

jag dyker
du  dyker
han dyker
vi  dyker
ni  dyker
de  dyker

Perfect

jag har dykt
du  har dykt
han har dykt
vi  har dykt
ni  har dykt
de  har dykt

Past

jag dykte; dök
du  dykte; dök
han dykte; dök
vi  dykte; dök
ni  dykte; dök
de  dykte; dök

Pluperfect

jag hade dykt
du  hade dykt
han hade dykt
vi  hade dykt
ni  hade dykt
de  hade dykt

Future

jag skall dyka
du  skall dyka
han skall dyka
vi  skall dyka
ni  skall dyka
de  skall dyka

Future perfect

jag skall ha dykt
du  skall ha dykt
han skall ha dykt
vi  skall ha dykt
ni  skall ha dykt
de  skall ha dykt

Conjunctive

Present

jag må dyka
du  må dyka
han må dyka
vi  må dyka
ni  må dyka
de  må dyka

Present

jag må ha dykt
du  må ha dykt
han må ha dykt
vi  må ha dykt
ni  må ha dykt
de  må ha dykt

Past

jag skulle dyka
du  skulle dyka
han skulle dyka
vi  skulle dyka
ni  skulle dyka
de  skulle dyka

PluperfectConditional

Present

jag skulle dyka
du  skulle dyka
han skulle dyka
vi  skulle dyka
ni  skulle dyka
de  skulle dyka

Perfect

jag skulle ha dykt
du  skulle ha dykt
han skulle ha dykt
vi  skulle ha dykt
ni  skulle ha dykt
de  skulle ha dykt

Imperative


du  dyk

vi  Låt oss dyka
ni  dyk

Etymology

Etymology

dyka, , Serenius 1741, jfr fsv. tillnamnet dykare 1419, från Ity. düken, biform (med analogiskt omljud) till dûken, varav fsv. duka trans., ä. nsv. duka i betyd. dyka, t. ex. 1667, 1700 (se f. ö. duka under). Da. dykke från Ity. dücken (intensivum till dûken), liksom ducke från ducken. - I ä. tid ipf. dykade osv. (t. ex. Sahlstedt, Weste, Onkel Adam, E. Carlén, N. P. Ödman); Dalin 1850 har blott dykte o. dök; SAO 1900: äfv. -ade, en uppgift som dock blev föremål för anmärkning.

Translations

Swedish verb "dyka"

To descend

To jump into water

To swim under water

Undertake enthusiastically

5 translations found.

dyka

DYKA v.¹, ipf. dök.
[sv. dial. dyka, springa fort; jfr nor. dial. dika, löpa, fara rastlöst omkring, äfvensom isl. dik, springande]

More information and the source for the information: SAOB


dyka

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

(hastigt) böja sig ned, huka sig
  • han hadd dy:ka för fⱸŋge:ldn (Tenala)
i förb. med upp: komma fram (i minnet)
  • ⱸ dy:kar fil ɷpp för mä änʼnʼ (Houtskär)