Swedish, all forms: dyka

Swedish, all forms verb 'dyka' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: dyka
Supine: dykt
Gerund: dykande

Indicative

Present

jagdyker
dudyker
han;hondyker
vidyker
nidyker
dedyker

Perfect

jaghar dykt
duhar dykt
han;honhar dykt
vihar dykt
nihar dykt
dehar dykt

Past

jagdök
dudök
han;hondök
vidök
nidök
dedök

Pluperfect

jaghade dykt
duhade dykt
han;honhade dykt
vihade dykt
nihade dykt
dehade dykt

Future

jagskall dyka
duskall dyka
han;honskall dyka
viskall dyka
niskall dyka
deskall dyka

Future perfect

jagskall ha dykt
duskall ha dykt
han;honskall ha dykt
viskall ha dykt
niskall ha dykt
deskall ha dykt

Conjunctive

Present

jagmå dyka
dumå dyka
han;honmå dyka
vimå dyka
nimå dyka
demå dyka

Present

jagmå ha dykt
dumå ha dykt
han;honmå ha dykt
vimå ha dykt
nimå ha dykt
demå ha dykt

Past

jagskulle dyka
duskulle dyka
han;honskulle dyka
viskulle dyka
niskulle dyka
deskulle dyka

Pluperfect

jagskulle ha dykt
duskulle ha dykt
han;honskulle ha dykt
viskulle ha dykt
niskulle ha dykt
deskulle ha dykt

Conditional

Present

jagskulle dyka
duskulle dyka
han;honskulle dyka
viskulle dyka
niskulle dyka
deskulle dyka

Perfect

jagskulle ha dykt
duskulle ha dykt
han;honskulle ha dykt
viskulle ha dykt
niskulle ha dykt
deskulle ha dykt

Imperative

dudyk
viLåt oss dyka
nidyk

Translations

Swedish verb "dyka"

To descend

To jump into water

To swim under water

Undertake enthusiastically

5 translations found.

Etymology

, Serenius 1741, jfr fsv. tillnamnet dykare 1419, från Ity. düken, biform (med analogiskt omljud) till dûken, varav fsv. duka trans., ä. nsv. duka i betyd. dyka, t. ex. 1667, 1700 (se f. ö. duka under). Da. dykke från Ity. dücken (intensivum till dûken), liksom ducke från ducken. - I ä. tid ipf. dykade osv. (t. ex. Sahlstedt, Weste, Onkel Adam, E. Carlén, N. P. Ödman); Dalin 1850 har blott dykte o. dök; SAO 1900: äfv. -ade, en uppgift som dock blev föremål för anmärkning.

Additional Information

dyka
störta sig el. hoppa med huvudet före (i vatten); simma under vatten (även om flygplan, fåglar etc i luften)
[A/x dyker]

Engelsk översättning
dive


Svenskt uppslagsord
dyker upp dök dykt dyk! dyka verb
visa sig, komma fram
[x/A dyker upp]

Engelsk översättning
emerge, turn up

Exempel

nya svårigheter dök upp efter hand---additional difficulties cropped up gradually

dyka

DYKA v.¹, ipf. dök.
[sv. dial. dyka, springa fort; jfr nor. dial. dika, löpa, fara rastlöst omkring, äfvensom isl. dik, springande]

More information and the source for the information: SAOB


dyka

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

(hastigt) böja sig ned, huka sig
  • han hadd dy:ka för fⱸŋge:ldn (Tenala)
i förb. med upp: komma fram (i minnet)
  • ⱸ dy:kar fil ɷpp för mä änʼnʼ (Houtskär)