Swedish, all forms: draga

Swedish, all forms verb 'draga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: dra
Supine: dragit
Gerund: dragande

Indicative

Present

jagdrar; drager
dudrar; drager
han;hondrar; drager
vidrar; drager
nidrar; drager
dedrar; drager

Perfect

jaghar dragit; dratt
duhar dragit; dratt
han;honhar dragit; dratt
vihar dragit; dratt
nihar dragit; dratt
dehar dragit; dratt

Past

jagdrog
dudrog
han;hondrog
vidrog
nidrog
dedrog

Pluperfect

jaghade dragit; dratt
duhade dragit; dratt
han;honhade dragit; dratt
vihade dragit; dratt
nihade dragit; dratt
dehade dragit; dratt

Future

jagskall dra
duskall dra
han;honskall dra
viskall dra
niskall dra
deskall dra

Future perfect

jagskall ha dragit; dratt
duskall ha dragit; dratt
han;honskall ha dragit; dratt
viskall ha dragit; dratt
niskall ha dragit; dratt
deskall ha dragit; dratt

Conjunctive

Present

jagmå dra; draga
dumå dra; draga
han;honmå dra; draga
vimå dra; draga
nimå dra; draga
demå dra; draga

Present

jagmå ha dragit; dratt
dumå ha dragit; dratt
han;honmå ha dragit; dratt
vimå ha dragit; dratt
nimå ha dragit; dratt
demå ha dragit; dratt

Past

jagskulle dra
duskulle dra
han;honskulle dra
viskulle dra
niskulle dra
deskulle dra

Pluperfect

jagskulle ha dragit; dratt
duskulle ha dragit; dratt
han;honskulle ha dragit; dratt
viskulle ha dragit; dratt
niskulle ha dragit; dratt
deskulle ha dragit; dratt

Conditional

Present

jagskulle dra
duskulle dra
han;honskulle dra
viskulle dra
niskulle dra
deskulle dra

Perfect

jagskulle ha dragit; dratt
duskulle ha dragit; dratt
han;honskulle ha dragit; dratt
viskulle ha dragit; dratt
niskulle ha dragit; dratt
deskulle ha dragit; dratt

Imperative

dudra; drag
viLåt oss dra; draga
nidra; drag

Translations

Swedish verb "draga"

Apply force to (something) so it comes towards one

1 translations found.

Etymology

Additional Information

draga
föra till sig (med handen)
[A drar (i) x]

Engelsk översättning
pull

Exempel

dra i handbromsen---pull the emergency brake
dra ner rullgardinen---pull down the blind

Stående uttryck

dra öronen åt sig ("bli vaksam")---be all ears ("be alert")


Svenskt uppslagsord
drar drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
släpa, bogsera
[A drar (på) x]

Engelsk översättning
haul

Exempel

dra på en kärra---haul a cart
gå och dra (benen efter sig)---hang about


Svenskt uppslagsord
drar drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
förflytta (sig)
[A drar (sig) tillbaka/undan etc]

Engelsk översättning
go, leave

Exempel

dra sig tillbaka---withdraw
dra sig undan---move aside, withdraw

Stående uttryck

dra åt helvete! ("ge dig iväg!")---go to hell! ("go away!")


Svenskt uppslagsord
drar drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
utvinna, extrahera (i fraser)
[A drar x (ur/av y)]

Engelsk översättning
draw, extract

Exempel

dra lärdom (av något)---learn (from sth.)
dra slutsatser (av något)---draw conclusions (from sth.)

Stående uttryck

dra lott om ("låta slumpen avgöra")---draw straws ("let chance decide")


Svenskt uppslagsord
drar drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
rita, teckna
[A drar x]

Engelsk översättning
draw

Exempel

dra upp riktlinjer (för)---draw up guidelines (for)

Stående uttryck

dra ett streck över ("låta något falla i glömska")---let bygones be bygones


Svenskt uppslagsord
drar drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
blåsa, fläkta
[det drar (från x)]

Engelsk översättning
be draughty

Exempel

det drar från fönstret---there's a draught from the window


Svenskt uppslagsord
drar drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
förbruka, behöva
[x/A drar y]

Engelsk översättning
use, consume

Exempel

bilen drar mycket bensin---the car needs a lot of petrol
min fru drar 38 i skor---my wife takes a size 38 shoe


Svenskt uppslagsord
drar av drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
göra avdrag (i deklaration)
[A drar av (för) x]

Engelsk översättning
deduct

Exempel

man får dra av kostnaden för arbetskläder i deklarationen---you can deduct the cost of work clothes on your tax return


Svenskt uppslagsord
drar igång drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
starta
[A drar igång x]

Engelsk översättning
get (sth.) going


Svenskt uppslagsord
drar in drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
återta, avskaffa
[A drar in x]

Engelsk översättning
take away, abolish

Exempel

myndigheterna drog in körkortet---the authorities suspended (revoked) his (the driver's) licence


Svenskt uppslagsord
drar in drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
minska
[A drar in på x]

Engelsk översättning
reduce, cut down

Exempel

dra in på hushållskostnaderna---reduce household costs


Svenskt uppslagsord
drar sig drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
gå för sakta (om klockor)
[x drar sig]

Engelsk översättning
lose [time], be slow

Exempel

klockan drog sig en hel timme---the clock lost an entire hour


Svenskt uppslagsord
drar sig drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
vara ovillig, vara tveksam
[A drar sig (för x/att + INF)]

Engelsk översättning
hesitate, be unwilling


Svenskt uppslagsord
drar ut drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
dröja, ta lång tid
[x/A drar ut + TID]

Engelsk översättning
drag on

Exempel

ceremonin drog ut på tiden---the ceremony dragged on


Svenskt uppslagsord
drar åt drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
spänna, sträcka
[A drar åt x]

Engelsk översättning
tighten

Stående uttryck

dra åt svångremmen ("börja leva sparsamt")---tighten one's belt ("start to live more frugally")

draga

DRAGA dra³ga² l. (i sht hvard.) DRA dra, v.; pr. ind. sg. drager dra⁴ger l. (i sht hvard.) drar dra⁴r; imper. sg. drag dra⁴g l. (i sht hvard.) dra⁴; ipf. ind. sg. drog drω⁴g, starkt hvard. äfv. drω⁴, pl. drogo drω³gω²; sup. dragit dra³git², starkt hvard. äfv. (i sht i Sveal. o. Norrl.) dra³gi² l. draj³i², l. (i sht i Götal.) dratt drat⁴; p. pf. dragen dra³gen²; pass. o. dep. inf. dragas dra³gas² l. (i sht hvard.) dras dra⁴s l. dras⁴, pr. ind. sg. drages dra³ges² l. (i sht hvard.) dras dra⁴s l. dras⁴. vbalsbst. -ANDE, -NING (se d. o.), -ELSE (†, LIND 1749; under verränckung), -ERI (se d. o.); -ARE (se d. o.); -ARINNA (†, Vitt. COLUMBUS 132 (1671: Med-dragarinna); -ERSKA (se d. o.); jfr DRAG, DRAGA, r. l. f. ( inf. akt. drag(h)a (-e) GR 1: 166 (1523) osv. dra(a) Apg. BRASCK K 2 b (1648) osv. pass. o. dep. drag(h)as (-es) Kol. 1: 23 (NT 1526) osv. dras Vitt. DALIN 3: 7 (c. 1732) osv. pr. ind. sg. akt. drag(h)er (-aa-) GR 1: 123 (1523) osv. dragar MOlai PHRYGIUS C 1 b (1608). dra(a)r RP 8: 309 (1640) osv. draer LUCIDOR (SVS) 312 (1673: öfwerdraer), Cog. AURIVILLIUS 30 (1693). pass. o. dep. drag(h)es (-is) GR 2: 79 (1525) osv. drags Psalt. GYLDENHIELM 114 (c. 1605, 1650: dragz), ALMQVIST TörnrB 1: 29 (1839). dras Oec. 176 (1730) osv. drasz Epigr. WARNMARK G 1 b (1688). – pr. ind. pl. akt. 1 o. 3 pers. drag(h)a (-e) Mat. 11: 8 (NT 1526) osv. dra(a) ÖPar. SPEGEL 9 (1705) osv. pass. o. dep. drag(h)as (-es, -is) GR 1: 264 (1524: jndragis), FörsprRom. 3 a (NT 1526) osv. dras Vitt. DALIN I. 1: 69 (c. 1745) osv. imper. sg. drag(h) Mark. 14: 36 (NT 1526: vmdragh) osv. dra Atl. RUDBECK 1: 360 (1679) osv. ipf. ind. sg. akt. dro(o)g(h) OPETRI (1525) i SthmTb. 1: 65 osv. droch SVARTG1 42 (1561), BtFinlH 4: 365 (1568). dragh AV MURENIUS 429 (1660). pass. o. dep. drogs Musæus PERICI 1: 233 b (1582) osv. dro VERELIUS Götr. 10 (1664: utdro) osv. drug BtFinlH 2: 107 (1552). – ipf. ind. pl. 1 o. 3 pers. drog(h)o Mat. 13: 48 (NT 1526) osv. sup. akt. drag(h)it (-et) GR 1: 29 (1521: framdragit) osv. dragedh AOXENSTIERNA 2: 702 (1624). dragi Bref CARL XII 43 (1701), JSVEDBOM (1798) hos Släktprof. DAHLGREN 1: 53. draji Lb. COLLNÉR 127 1815; anmärkt ss. vårdslöst talspr.). pass. o. dep. dragits (-ets) HSH 7: 45 (1590) osv. dragids (-edz) OxBr. 8: 188 (1647), Bref AOXENSTIERNA 2: 532 (1648). drages Ekenäs domb. 1: 66 (1642: Hår draghess), JPärsson EMPORAGRIUS F 2 a (1650). p. pf. m., f. o. r. drag(h)en (-in) GR 1: 19 (1521) osv. – n. drag(h)et (-it) 1Krön. 21: 16 (Bib. 1541) osv. draghen 1 Kor. 8: 10 (NT 1526). drä- 2 Tim. 3: 6 (NT 1526: dräghas, pr. pl. pass.), Ps. 1546, s. 35 (: drägher), Därs. 33 (: drägh, imper.). drå- 1Krön. 14: 15 (Bib. 1541: uthdråghen). tra, inf., HFinlÖ 1: 183 (1711). Se vidare BEDRAGA.
[i bet. I af fsv. dragha, sällan drägha, draga, släpa o. d.; motsv. d. drage, isl. draga, feng. dragan, eng. draw; i bet. II efter mnt. dragen, bära; jfr mnl. dragen, bära (äfv. med bet. 'släpa' o. d.), holl. dragen, bära, t. tragen, bära, samt got. dragan, bära. På grund af bet.-skillnaden antages af många, sannol. utan skäl, ett olika ursprung för det nord.eng. o. det fastlandsgermanska ordet; de torde båda utgå från samma rot, den som föreligger i lat. trahere, draga, släpa (jfr TRAKT). – I åtskilliga fall beror ordets anv. på inflytande från t. ziehen, draga, l. från d. trække, resp. holl. trekken (se TRÄCKA, draga). I ett fall (se nedan under I 35) beror ordets anv. på indirekt inflytande från it. trassare (se TRASSERA). – Jfr DORJ, DRAGG, DRAGGA, DRAGNA, DRASSA, DRASUT, DRÅG, DRÄKT, DRÄTT, DRÖG, sbst. o. adj., DRÖJA, DÖRJ, TRÄCKA, draga]
Öfversikt af betydelserna.

More information and the source for the information: SAOB


draga

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

= draga v.1, 30, rista (med timmerdrag) för att markera hur väggstock skall täljas
  • hⱸ ⱸ draga ny, ny är i bara ti tøli bortt na li:tⱸ mä yksä (Terjärv)
äv., bildl.: lockas att följa med (ngn)
  • ha drɷ:sta mⱸ: ti a:där (Esse)
i förb. med bort, ihop, in: släpa bort, ihop, in (ngt el. ngn)
  • hⱸ drɷ:ⱸst ihɷ:p ri:sⱸ o haḷmin o brⱸndⱸst (Lappfjärd)
  • di jⱸ:r int na anna ⱸn dra:r inn dynjɷn (:smuts) o ʃⱸtar niⱸ:r (:lortar ner) (Pörtom)
i förb. med fram, ds
  • he ä nu tesama hur ja dra:r me framm jä:r tåm någär dagana såm ja ha:r kva:r (Liljendal)
i förb. med på: slita o. träla
  • int va ja va:n ti dra pɷå: o ⱹe:p mⱸ toḍḍⱸ (:med sådant) (Närpes)

Se mer