Swedish: beskriva

Swedish verb 'beskriva' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: beskriva
Supine: beskrivit
Gerund: beskrivande

Indicative

Present

jag beskriver
du  beskriver
han beskriver
vi  beskriver
ni  beskriver
de  beskriver

Perfect

jag har beskrivit
du  har beskrivit
han har beskrivit
vi  har beskrivit
ni  har beskrivit
de  har beskrivit

Past

jag beskrev
du  beskrev
han beskrev
vi  beskrev
ni  beskrev
de  beskrev

Pluperfect

jag hade beskrivit
du  hade beskrivit
han hade beskrivit
vi  hade beskrivit
ni  hade beskrivit
de  hade beskrivit

Future

jag skall beskriva
du  skall beskriva
han skall beskriva
vi  skall beskriva
ni  skall beskriva
de  skall beskriva

Future perfect

jag skall ha beskrivit
du  skall ha beskrivit
han skall ha beskrivit
vi  skall ha beskrivit
ni  skall ha beskrivit
de  skall ha beskrivit

Conjunctive

Present

jag må beskriva
du  må beskriva
han må beskriva
vi  må beskriva
ni  må beskriva
de  må beskriva

Present

jag må ha beskrivit
du  må ha beskrivit
han må ha beskrivit
vi  må ha beskrivit
ni  må ha beskrivit
de  må ha beskrivit

Past

jag skulle beskriva
du  skulle beskriva
han skulle beskriva
vi  skulle beskriva
ni  skulle beskriva
de  skulle beskriva

PluperfectConditional

Present

jag skulle beskriva
du  skulle beskriva
han skulle beskriva
vi  skulle beskriva
ni  skulle beskriva
de  skulle beskriva

Perfect

jag skulle ha beskrivit
du  skulle ha beskrivit
han skulle ha beskrivit
vi  skulle ha beskrivit
ni  skulle ha beskrivit
de  skulle ha beskrivit

Imperative


du  beskriv

vi  Låt oss beskriva
ni  beskriv

Etymology

Translations

Swedish verb "beskriva"

To explain in detail

To give rise to a geometrical structure

To introduce

  • English: set.

To represent in words

4 translations found.

beskriva

BESKRIFVA BESKRIVA beskri⁴va, i Sveal. äfv. ⁰³² (beskri'fva WESTE; beskr`iva ALMQVIST), v. -er, -skref, -skrifvit, -skriven; se för öfr. SKRIFVA. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (se d. o.), -SKRIFNING (se d. o.); -ARE (se d. o.).
[fsv. beskriva, liksom d. beskrive efter mnt. beschriven, bescriven, motsv mnl. bescriven, holl. beschrijven, t. beschreiben; se BE- o. SKRIFA]
Öfversikt öfver betydelserna.

More information and the source for the information: SAOB


beskriva

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

härstamma, härröra (från)
  • varifrån biskri:vär han si riktit (el. såm riktigast) häldär? (Nyland)
redogöra för, skildra, berätta om
  • no: biskräiv ja väiji för a men int hitta ha äntå (Esse)
  • ti bⱸskrⱸiv ɷt mⱸ at bru:dfoḷtji ʃøḷv bⱸsty:r om ly:sninjⱸn (Jeppo)