Swedish, all forms: beskriva

Swedish, all forms verb 'beskriva' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: beskriva
Supine: beskrivit
Gerund: beskrivande

Indicative

Present

jagbeskriver
dubeskriver
han;honbeskriver
vibeskriver
nibeskriver
debeskriver

Perfect

jaghar beskrivit
duhar beskrivit
han;honhar beskrivit
vihar beskrivit
nihar beskrivit
dehar beskrivit

Past

jagbeskrev
dubeskrev
han;honbeskrev
vibeskrev
nibeskrev
debeskrev

Pluperfect

jaghade beskrivit
duhade beskrivit
han;honhade beskrivit
vihade beskrivit
nihade beskrivit
dehade beskrivit

Future

jagskall beskriva
duskall beskriva
han;honskall beskriva
viskall beskriva
niskall beskriva
deskall beskriva

Future perfect

jagskall ha beskrivit
duskall ha beskrivit
han;honskall ha beskrivit
viskall ha beskrivit
niskall ha beskrivit
deskall ha beskrivit

Conjunctive

Present

jagmå beskriva
dumå beskriva
han;honmå beskriva
vimå beskriva
nimå beskriva
demå beskriva

Present

jagmå ha beskrivit
dumå ha beskrivit
han;honmå ha beskrivit
vimå ha beskrivit
nimå ha beskrivit
demå ha beskrivit

Past

jagskulle beskriva
duskulle beskriva
han;honskulle beskriva
viskulle beskriva
niskulle beskriva
deskulle beskriva

Pluperfect

jagskulle ha beskrivit
duskulle ha beskrivit
han;honskulle ha beskrivit
viskulle ha beskrivit
niskulle ha beskrivit
deskulle ha beskrivit

Conditional

Present

jagskulle beskriva
duskulle beskriva
han;honskulle beskriva
viskulle beskriva
niskulle beskriva
deskulle beskriva

Perfect

jagskulle ha beskrivit
duskulle ha beskrivit
han;honskulle ha beskrivit
viskulle ha beskrivit
niskulle ha beskrivit
deskulle ha beskrivit

Imperative

dubeskriv
viLåt oss beskriva
nibeskriv

Translations

Swedish verb "beskriva"

To explain in detail

To give rise to a geometrical structure

To introduce

  • English: set.

To represent in words

4 translations found.

Etymology

Additional Information

beskriva
berätta om, redogöra för, framställa; skildra
[A beskriver B/x]

Engelsk översättning
describe; depict, portray

Exempel

metoden beskrivs i en rapport---the method is described in a report
han kan bäst beskrivas som en välgödd turist---he could perhaps be best described as an overfed tourist


Svenskt uppslagsord
beskriver beskrev beskrivit beskriv! beskriva verb
bilda, röra sig i (t ex en bana i rymden)

Engelsk översättning
describe

Exempel

jorden beskriver en ellipsformad bana runt solen---the earth describes an elliptical path round the sun

beskriva

BESKRIFVA BESKRIVA beskri⁴va, i Sveal. äfv. ⁰³² (beskri'fva WESTE; beskr`iva ALMQVIST), v. -er, -skref, -skrifvit, -skriven; se för öfr. SKRIFVA. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (se d. o.), -SKRIFNING (se d. o.); -ARE (se d. o.).
[fsv. beskriva, liksom d. beskrive efter mnt. beschriven, bescriven, motsv mnl. bescriven, holl. beschrijven, t. beschreiben; se BE- o. SKRIFA]
Öfversikt öfver betydelserna.

More information and the source for the information: SAOB


beskriva

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

härstamma, härröra (från)
  • varifrån biskri:vär han si riktit (el. såm riktigast) häldär? (Nyland)
redogöra för, skildra, berätta om
  • no: biskräiv ja väiji för a men int hitta ha äntå (Esse)
  • ti bⱸskrⱸiv ɷt mⱸ at bru:dfoḷtji ʃøḷv bⱸsty:r om ly:sninjⱸn (Jeppo)