Spanish: salvar

Spanish verb 'salvar' conjugated

Bookmark and Share