Spanish: morar

Spanish verb 'morar' conjugated

Bookmark and Share