Swedish Verb Conjugator

Swedish is the national language of Sweden. It is spoken by 9 million native speakers in Sweden and Finland. It's a Germanic language.

Conjugate a Swedish verb:

Fill in the infinitive. Don't use any capital letters!

Entering verbs:

There are characters with diacritics in Swedish. If you cannot input them, try the following:

To input: Enter: Example
ä a: la:sa equals läsa
ö o: ko:pa equals köpa
å aO faO equals

New verbs (neologisms)

Read more about Swedish in WikiVerb

Where is Swedish Spoken?

Swedish is spoken in in Sweden and Finland; in Finland Swedish is the second official language.

Map that shows the Swedish speaking areas in Europe.

Swedish in Finland

Swedish is spoken on the coastal areas in Finland. The regional variation of the language is big, as is the case in Sweden too. The main variations are shown in different colors on the map.

The following links point to some of the Swedish language variants in Finland:

Machine translation between Swedish and Danish

Try WinXLator, the free machine translation software designed for Windows Operating Systems.

Swedish Danish (translated with WinXLator)
"Återupplivandet av hebreiskan är ett unikt fenomen. Det finns inga motsvarande exempel på språk som så snabbt har gått från att bara användas i religiösa sammanhang, till att bli modersmål för miljontals människor", säger Liora Halperin, som är historiker och skriver på en avhandling om politiken bakom hebreiskans renässans. "Återupplivandet af hebreiskan er et unikt fænomen. Det findes ingen motsvarande eksempel på sprog som så snabbt har gået fra at bare anvendes i religiösa sammenhæng, til at blive modersmål før miljontals mennesker", siger Liora Halperin, som er historiker og skriver på en afhandling om politikken bakom hebreiskans renässans.
Literature sources