Gothic: gafahrjan

Gothic verb 'gafahrjan' conjugated

Bookmark and Share