Latin: praevaricor

Latin verb 'praevaricor' conjugated

Bookmark and Share