Sanskrit: स्यन्द्

Sanskrit verb 'स्यन्द्' conjugated

Bookmark and Share