Sanskrit: स्पन्द्

Sanskrit verb 'स्पन्द्' conjugated

Bookmark and Share