Sanskrit: व्यध्

Sanskrit verb 'व्यध्' conjugated

Bookmark and Share