Sanskrit: वेन्

Sanskrit verb 'वेन्' conjugated

Bookmark and Share