Sanskrit: लोक्

Sanskrit verb 'लोक्' conjugated

Bookmark and Share