Sanskrit: लङ्घ्

Sanskrit verb 'लङ्घ्' conjugated

Bookmark and Share