Sanskrit: राध्

Sanskrit verb 'राध्' conjugated

Bookmark and Share