Sanskrit: रभ्

Sanskrit verb 'रभ्' conjugated

Bookmark and Share