Sanskrit: मृष्

Sanskrit verb 'मृष्' conjugated

Bookmark and Share