Sanskrit: मृध्

Sanskrit verb 'मृध्' conjugated

Bookmark and Share