Sanskrit: मृड्

Sanskrit verb 'मृड्' conjugated

Bookmark and Share