Sanskrit: बुध्

Sanskrit verb 'बुध्' conjugated

Bookmark and Share