Sanskrit: बाध्

Sanskrit verb 'बाध्' conjugated

Bookmark and Share