Sanskrit: दृप्

Sanskrit verb 'दृप्' conjugated

Bookmark and Share