Sanskrit: त्वक्ष्

Sanskrit verb 'त्वक्ष्' conjugated

Bookmark and Share