Sanskrit: चर्

Sanskrit verb 'चर्' conjugated

Bookmark and Share