Sanskrit: कलङ्क्

Sanskrit verb 'कलङ्क्' conjugated

Bookmark and Share