Sanskrit: कदर्थ्

Sanskrit verb 'कदर्थ्' conjugated

Bookmark and Share