Spanish-hi: venir

Spanish-hi verb 'venir' conjugated

Bookmark and Share