Spanish-hi: ser

Spanish-hi verb 'ser' conjugated

Bookmark and Share