Swedish, all forms: tjänstgöra

Swedish, all forms verb 'tjänstgöra' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: tjänstgöra
Supine: tjänstgjort
Gerund: tjänstgörande

Indicative

Present

jagtjänstgör
dutjänstgör
han;hontjänstgör
vitjänstgör
nitjänstgör
detjänstgör

Perfect

jaghar tjänstgjort
duhar tjänstgjort
han;honhar tjänstgjort
vihar tjänstgjort
nihar tjänstgjort
dehar tjänstgjort

Past

jagtjänstgjorde
dutjänstgjorde
han;hontjänstgjorde
vitjänstgjorde
nitjänstgjorde
detjänstgjorde

Pluperfect

jaghade tjänstgjort
duhade tjänstgjort
han;honhade tjänstgjort
vihade tjänstgjort
nihade tjänstgjort
dehade tjänstgjort

Future

jagskall tjänstgöra
duskall tjänstgöra
han;honskall tjänstgöra
viskall tjänstgöra
niskall tjänstgöra
deskall tjänstgöra

Future perfect

jagskall ha tjänstgjort
duskall ha tjänstgjort
han;honskall ha tjänstgjort
viskall ha tjänstgjort
niskall ha tjänstgjort
deskall ha tjänstgjort

Conjunctive

Present

jagmå tjänstgöra
dumå tjänstgöra
han;honmå tjänstgöra
vimå tjänstgöra
nimå tjänstgöra
demå tjänstgöra

Present

jagmå ha tjänstgjort
dumå ha tjänstgjort
han;honmå ha tjänstgjort
vimå ha tjänstgjort
nimå ha tjänstgjort
demå ha tjänstgjort

Past

jagskulle tjänstgöra
duskulle tjänstgöra
han;honskulle tjänstgöra
viskulle tjänstgöra
niskulle tjänstgöra
deskulle tjänstgöra

Pluperfect

jagskulle ha tjänstgjort
duskulle ha tjänstgjort
han;honskulle ha tjänstgjort
viskulle ha tjänstgjort
niskulle ha tjänstgjort
deskulle ha tjänstgjort

Conditional

Present

jagskulle tjänstgöra
duskulle tjänstgöra
han;honskulle tjänstgöra
viskulle tjänstgöra
niskulle tjänstgöra
deskulle tjänstgöra

Perfect

jagskulle ha tjänstgjort
duskulle ha tjänstgjort
han;honskulle ha tjänstgjort
viskulle ha tjänstgjort
niskulle ha tjänstgjort
deskulle ha tjänstgjort

Imperative

dutjänstgöra
viLåt oss tjänstgöra
nitjänstgöra