Swedish, all forms: tillvarata

Swedish, all forms verb 'tillvarata' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: tillvarata
Supine: tillvaratagit
Gerund: tillvaratagande

Indicative

Present

jagtillvaratar; tillvaratager
dutillvaratar; tillvaratager
han;hontillvaratar; tillvaratager
vitillvaratar; tillvaratager
nitillvaratar; tillvaratager
detillvaratar; tillvaratager

Perfect

jaghar tillvaratagit; tillvaratatt
duhar tillvaratagit; tillvaratatt
han;honhar tillvaratagit; tillvaratatt
vihar tillvaratagit; tillvaratatt
nihar tillvaratagit; tillvaratatt
dehar tillvaratagit; tillvaratatt

Past

jagtillvaratog
dutillvaratog
han;hontillvaratog
vitillvaratog
nitillvaratog
detillvaratog

Pluperfect

jaghade tillvaratagit; tillvaratatt
duhade tillvaratagit; tillvaratatt
han;honhade tillvaratagit; tillvaratatt
vihade tillvaratagit; tillvaratatt
nihade tillvaratagit; tillvaratatt
dehade tillvaratagit; tillvaratatt

Future

jagskall tillvarata
duskall tillvarata
han;honskall tillvarata
viskall tillvarata
niskall tillvarata
deskall tillvarata

Future perfect

jagskall ha tillvaratagit; tillvaratatt
duskall ha tillvaratagit; tillvaratatt
han;honskall ha tillvaratagit; tillvaratatt
viskall ha tillvaratagit; tillvaratatt
niskall ha tillvaratagit; tillvaratatt
deskall ha tillvaratagit; tillvaratatt

Conjunctive

Present

jagmå tillvarata; tillvarataga
dumå tillvarata; tillvarataga
han;honmå tillvarata; tillvarataga
vimå tillvarata; tillvarataga
nimå tillvarata; tillvarataga
demå tillvarata; tillvarataga

Present

jagmå ha tillvaratagit; tillvaratatt
dumå ha tillvaratagit; tillvaratatt
han;honmå ha tillvaratagit; tillvaratatt
vimå ha tillvaratagit; tillvaratatt
nimå ha tillvaratagit; tillvaratatt
demå ha tillvaratagit; tillvaratatt

Past

jagskulle tillvarata
duskulle tillvarata
han;honskulle tillvarata
viskulle tillvarata
niskulle tillvarata
deskulle tillvarata

Pluperfect

jagskulle ha tillvaratagit; tillvaratatt
duskulle ha tillvaratagit; tillvaratatt
han;honskulle ha tillvaratagit; tillvaratatt
viskulle ha tillvaratagit; tillvaratatt
niskulle ha tillvaratagit; tillvaratatt
deskulle ha tillvaratagit; tillvaratatt

Conditional

Present

jagskulle tillvarata
duskulle tillvarata
han;honskulle tillvarata
viskulle tillvarata
niskulle tillvarata
deskulle tillvarata

Perfect

jagskulle ha tillvaratagit; tillvaratatt
duskulle ha tillvaratagit; tillvaratatt
han;honskulle ha tillvaratagit; tillvaratatt
viskulle ha tillvaratagit; tillvaratatt
niskulle ha tillvaratagit; tillvaratatt
deskulle ha tillvaratagit; tillvaratatt

Imperative

dutillvarata; tillvaratag
viLåt oss tillvarata; tillvarataga
nitillvarata; tillvaratag