Swedish: tillintetgöra

Swedish verb 'tillintetgöra' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: tillintetgöra
Supine: tillintetgjort
Gerund: tillintetgörande

Indicative

Present

jag tillintetgör
du  tillintetgör
han tillintetgör
vi  tillintetgör
ni  tillintetgör
de  tillintetgör

Perfect

jag har tillintetgjort
du  har tillintetgjort
han har tillintetgjort
vi  har tillintetgjort
ni  har tillintetgjort
de  har tillintetgjort

Past

jag tillintetgjorde
du  tillintetgjorde
han tillintetgjorde
vi  tillintetgjorde
ni  tillintetgjorde
de  tillintetgjorde

Pluperfect

jag hade tillintetgjort
du  hade tillintetgjort
han hade tillintetgjort
vi  hade tillintetgjort
ni  hade tillintetgjort
de  hade tillintetgjort

Future

jag skall tillintetgöra
du  skall tillintetgöra
han skall tillintetgöra
vi  skall tillintetgöra
ni  skall tillintetgöra
de  skall tillintetgöra

Future perfect

jag skall ha tillintetgjort
du  skall ha tillintetgjort
han skall ha tillintetgjort
vi  skall ha tillintetgjort
ni  skall ha tillintetgjort
de  skall ha tillintetgjort

Conjunctive

Present

jag må tillintetgöra
du  må tillintetgöra
han må tillintetgöra
vi  må tillintetgöra
ni  må tillintetgöra
de  må tillintetgöra

Present

jag må ha tillintetgjort
du  må ha tillintetgjort
han må ha tillintetgjort
vi  må ha tillintetgjort
ni  må ha tillintetgjort
de  må ha tillintetgjort

Past

jag skulle tillintetgöra
du  skulle tillintetgöra
han skulle tillintetgöra
vi  skulle tillintetgöra
ni  skulle tillintetgöra
de  skulle tillintetgöra

PluperfectConditional

Present

jag skulle tillintetgöra
du  skulle tillintetgöra
han skulle tillintetgöra
vi  skulle tillintetgöra
ni  skulle tillintetgöra
de  skulle tillintetgöra

Perfect

jag skulle ha tillintetgjort
du  skulle ha tillintetgjort
han skulle ha tillintetgjort
vi  skulle ha tillintetgjort
ni  skulle ha tillintetgjort
de  skulle ha tillintetgjort

Imperative


du  tillintetgöra

vi  Låt oss tillintetgöra
ni  tillintetgöra

Etymology