Swedish, all forms: sprida

Swedish, all forms verb 'sprida' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: sprida
Supine: spridit; spritt
Gerund: spridande

Indicative

Present

jagsprider
dusprider
han;honsprider
visprider
nisprider
desprider

Perfect

jaghar spridit; spritt
duhar spridit; spritt
han;honhar spridit; spritt
vihar spridit; spritt
nihar spridit; spritt
dehar spridit; spritt

Past

jagspridde
duspridde
han;honspridde
vispridde
nispridde
despridde

Pluperfect

jaghade spridit; spritt
duhade spridit; spritt
han;honhade spridit; spritt
vihade spridit; spritt
nihade spridit; spritt
dehade spridit; spritt

Future

jagskall sprida
duskall sprida
han;honskall sprida
viskall sprida
niskall sprida
deskall sprida

Future perfect

jagskall ha spridit; spritt
duskall ha spridit; spritt
han;honskall ha spridit; spritt
viskall ha spridit; spritt
niskall ha spridit; spritt
deskall ha spridit; spritt

Conjunctive

Present

jagmå sprida
dumå sprida
han;honmå sprida
vimå sprida
nimå sprida
demå sprida

Present

jagmå ha spridit; spritt
dumå ha spridit; spritt
han;honmå ha spridit; spritt
vimå ha spridit; spritt
nimå ha spridit; spritt
demå ha spridit; spritt

Past

jagskulle sprida
duskulle sprida
han;honskulle sprida
viskulle sprida
niskulle sprida
deskulle sprida

Pluperfect

jagskulle ha spridit; spritt
duskulle ha spridit; spritt
han;honskulle ha spridit; spritt
viskulle ha spridit; spritt
niskulle ha spridit; spritt
deskulle ha spridit; spritt

Conditional

Present

jagskulle sprida
duskulle sprida
han;honskulle sprida
viskulle sprida
niskulle sprida
deskulle sprida

Perfect

jagskulle ha spridit; spritt
duskulle ha spridit; spritt
han;honskulle ha spridit; spritt
viskulle ha spridit; spritt
niskulle ha spridit; spritt
deskulle ha spridit; spritt

Imperative

dusprid
viLåt oss sprida
nisprid

Translations

Swedish verb "sprida"

(intransitive) to take up a larger area, expand

(transitive) to disseminate, make known or present

Cause to spread to extend

Move or spread in multiple directions from one point

  • English: fan.

Physics: to deflect

Spread from person to person

To cause to separate

To disperse, scatter

To extend, stretch out (limbs etc)

To occur at intervals

To smear, distribute in a thin layer

To stretch out, expand

12 translations found.

Etymology

Additional Information

sprida

SPRIDA spri³da², v. -er spri³der², spred spre⁴d ( spredo spre³dω²) l. spridde sprid³e², spritt sprit⁴, äv. spridit spri³dit², spridd sprid⁴ l. (numera mindre br.) spriden spri³den² (pr. sg. spridar SalOrdspr. 13: 16 (öv. 1536: vthsprijdhar); sprider G1R 4: 85 (1527: uthspridher), Comenius SCHRODERUS 836 (1639) osv.; sprir SvSpr. LJUNGBERG 143 (1756). – ipf sg. spred G1 CELSIUS 1: 104 (1746: utspred sig), Skrifs. HOF 178 (1753) osv.; ipf. pl. spredo NI- CANDER Minn. 1: 8 (1831: utspredo), SvSpr. SCHILLER 105 (1855) osv.; ipf. sg. o. pl. spridde (sprijdde) 1Mos. 11: 8 (Bib. 1541) osv. – sup. spridat OPETRI 2: 452 (1535: vtsprijdhat); spridit (SVS) NORDENFLYCHT 1: 411 (1745) osv.; spritt (spridt, sprijdt, sprijtt) Job 1: 10 (Bib. 1541) osv. – p. pf spridad (-ij-, -dh-) Apg. 13: 49 (NT 1526: herrans oordh wart ythspridhat), Herdam. CAVALLIN 1: 271 (i handl. fr. 1683); spridd (sprid, sprijdd) G1R 6: 68 (1529: förrederiit är .. besprith), 1Mos. 28: 14 (Bib. 1541: vthspridder), Cat. EMPORAGRIUS K 5 a (1669) osv.; spriden LOVÉN Folkl. Dedik. 1 (1847), SCHOLANDER 2: 124 (1866)). vbalsbst. -ANDE, -ELSE (se avledn.), -NING; SPRIDARE, SPRIDARINNA, I adjektivisk anv. (se IV) kan p. pf. spridd dels kompareras med gradf., dels uppträda med av- ledn.-suffixet -het (utom ss. senare led i ssgn TANK-SPRIDD dock bl. mera tillf.). I hafven först att lära att vid den utåtvändhet, den förspriddhet .., som tillhör ungdomen, .. komma till verklig samling .. för eder själva. OrdUngd. RUDIN 1: 67 (1894). I sin undersökning kom Rinman till det resultat, att de betydligaste sjömalmsförråden funnos i norra Savolaks, dernäst i södra Savolaks, i norra Karelen spriddare och svagare än i Savolaks. BergshFinl. HULTIN 8 (1896). ÖSTERGREN (1944: spriddhet). ( spri- i ssg 1893 (: sprilatta; med anslutning av förleden till spri, sbst.¹). sprida (-ij-, -dh-) 1526 osv.)
[fsv. spridha (i ssgrna bespridha, utspridha); sannol. ombildning av SPREDA, möjl. med utgångspunkt i en fonetisk utveckling av e till i i
p. pf. spredd o. sup. sprett (jfr sv. dial. svittas 'svettas', frista 'fresta') l. gm påverkan från SPRITA, v.³]

More information and the source for the information: SAOB