Swedish: sprida

Swedish verb 'sprida' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: sprida
Supine: spridit; spritt
Gerund: spridande

Indicative

Present

jag sprider
du  sprider
han sprider
vi  sprider
ni  sprider
de  sprider

Perfect

jag har spridit; spritt
du  har spridit; spritt
han har spridit; spritt
vi  har spridit; spritt
ni  har spridit; spritt
de  har spridit; spritt

Past

jag spred; spridde
du  spred; spridde
han spred; spridde
vi  spred; spridde
ni  spred; spridde
de  spred; spridde

Pluperfect

jag hade spridit; spritt
du  hade spridit; spritt
han hade spridit; spritt
vi  hade spridit; spritt
ni  hade spridit; spritt
de  hade spridit; spritt

Future

jag skall sprida
du  skall sprida
han skall sprida
vi  skall sprida
ni  skall sprida
de  skall sprida

Future perfect

jag skall ha spridit; spritt
du  skall ha spridit; spritt
han skall ha spridit; spritt
vi  skall ha spridit; spritt
ni  skall ha spridit; spritt
de  skall ha spridit; spritt

Conjunctive

Present

jag må sprida
du  må sprida
han må sprida
vi  må sprida
ni  må sprida
de  må sprida

Present

jag må ha spridit; spritt
du  må ha spridit; spritt
han må ha spridit; spritt
vi  må ha spridit; spritt
ni  må ha spridit; spritt
de  må ha spridit; spritt

Past

jag skulle sprida
du  skulle sprida
han skulle sprida
vi  skulle sprida
ni  skulle sprida
de  skulle sprida

PluperfectConditional

Present

jag skulle sprida
du  skulle sprida
han skulle sprida
vi  skulle sprida
ni  skulle sprida
de  skulle sprida

Perfect

jag skulle ha spridit; spritt
du  skulle ha spridit; spritt
han skulle ha spridit; spritt
vi  skulle ha spridit; spritt
ni  skulle ha spridit; spritt
de  skulle ha spridit; spritt

Imperative


du  sprid

vi  Låt oss sprida
ni  sprid

Etymology

Translations

Swedish verb "sprida"

(intransitive) to take up a larger area, expand

(transitive) to disseminate, make known or present

Cause to spread to extend

Move or spread in multiple directions from one point

  • English: fan.

Physics: to deflect

Spread from person to person

To cause to separate

To disperse, scatter

To extend, stretch out (limbs etc)

To occur at intervals

To smear, distribute in a thin layer

To stretch out, expand

12 translations found.

sprida

SPRIDA spri³da², v. -er spri³der², spred spre⁴d ( spredo spre³dω²) l. spridde sprid³e², spritt sprit⁴, äv. spridit spri³dit², spridd sprid⁴ l. (numera mindre br.) spriden spri³den² (pr. sg. spridar SalOrdspr. 13: 16 (öv. 1536: vthsprijdhar); sprider G1R 4: 85 (1527: uthspridher), Comenius SCHRODERUS 836 (1639) osv.; sprir SvSpr. LJUNGBERG 143 (1756). – ipf sg. spred G1 CELSIUS 1: 104 (1746: utspred sig), Skrifs. HOF 178 (1753) osv.; ipf. pl. spredo NI- CANDER Minn. 1: 8 (1831: utspredo), SvSpr. SCHILLER 105 (1855) osv.; ipf. sg. o. pl. spridde (sprijdde) 1Mos. 11: 8 (Bib. 1541) osv. – sup. spridat OPETRI 2: 452 (1535: vtsprijdhat); spridit (SVS) NORDENFLYCHT 1: 411 (1745) osv.; spritt (spridt, sprijdt, sprijtt) Job 1: 10 (Bib. 1541) osv. – p. pf spridad (-ij-, -dh-) Apg. 13: 49 (NT 1526: herrans oordh wart ythspridhat), Herdam. CAVALLIN 1: 271 (i handl. fr. 1683); spridd (sprid, sprijdd) G1R 6: 68 (1529: förrederiit är .. besprith), 1Mos. 28: 14 (Bib. 1541: vthspridder), Cat. EMPORAGRIUS K 5 a (1669) osv.; spriden LOVÉN Folkl. Dedik. 1 (1847), SCHOLANDER 2: 124 (1866)). vbalsbst. -ANDE, -ELSE (se avledn.), -NING; SPRIDARE, SPRIDARINNA, I adjektivisk anv. (se IV) kan p. pf. spridd dels kompareras med gradf., dels uppträda med av- ledn.-suffixet -het (utom ss. senare led i ssgn TANK-SPRIDD dock bl. mera tillf.). I hafven först att lära att vid den utåtvändhet, den förspriddhet .., som tillhör ungdomen, .. komma till verklig samling .. för eder själva. OrdUngd. RUDIN 1: 67 (1894). I sin undersökning kom Rinman till det resultat, att de betydligaste sjömalmsförråden funnos i norra Savolaks, dernäst i södra Savolaks, i norra Karelen spriddare och svagare än i Savolaks. BergshFinl. HULTIN 8 (1896). ÖSTERGREN (1944: spriddhet). ( spri- i ssg 1893 (: sprilatta; med anslutning av förleden till spri, sbst.¹). sprida (-ij-, -dh-) 1526 osv.)
[fsv. spridha (i ssgrna bespridha, utspridha); sannol. ombildning av SPREDA, möjl. med utgångspunkt i en fonetisk utveckling av e till i i
p. pf. spredd o. sup. sprett (jfr sv. dial. svittas 'svettas', frista 'fresta') l. gm påverkan från SPRITA, v.³]

More information and the source for the information: SAOB