Swedish: spricka

Swedish verb 'spricka' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: spricka
Supine: spruckit
Gerund: sprickande

Indicative

Present

jag spricker
du  spricker
han spricker
vi  spricker
ni  spricker
de  spricker

Perfect

jag har spruckit
du  har spruckit
han har spruckit
vi  har spruckit
ni  har spruckit
de  har spruckit

Past

jag sprack
du  sprack
han sprack
vi  sprack
ni  sprack
de  sprack

Pluperfect

jag hade spruckit
du  hade spruckit
han hade spruckit
vi  hade spruckit
ni  hade spruckit
de  hade spruckit

Future

jag skall spricka
du  skall spricka
han skall spricka
vi  skall spricka
ni  skall spricka
de  skall spricka

Future perfect

jag skall ha spruckit
du  skall ha spruckit
han skall ha spruckit
vi  skall ha spruckit
ni  skall ha spruckit
de  skall ha spruckit

Conjunctive

Present

jag må spricka
du  må spricka
han må spricka
vi  må spricka
ni  må spricka
de  må spricka

Present

jag må ha spruckit
du  må ha spruckit
han må ha spruckit
vi  må ha spruckit
ni  må ha spruckit
de  må ha spruckit

Past

jag skulle spricka
du  skulle spricka
han skulle spricka
vi  skulle spricka
ni  skulle spricka
de  skulle spricka

PluperfectConditional

Present

jag skulle spricka
du  skulle spricka
han skulle spricka
vi  skulle spricka
ni  skulle spricka
de  skulle spricka

Perfect

jag skulle ha spruckit
du  skulle ha spruckit
han skulle ha spruckit
vi  skulle ha spruckit
ni  skulle ha spruckit
de  skulle ha spruckit

Imperative


du  sprick

vi  Låt oss spricka
ni  sprick

Etymology

Translations

Swedish verb "spricka"

To break from internal pressure

1 translations found.

spricka

SPRICKA sprik³a², v. sprack sprak⁴ (sprucko spruk³ω²), spruckit spruk³it², sprucken spruk³en² ((†) pr. sg. -ar RÅLAMB 13: 150 (1690)) vbalsbst. -ANDE, -NING; jfr SPRICK sbst.¹, Anm. P. pf. sprucken i adjektivisk anv. kan kompareras med gradf. (-cknare, -cknast) samt uppträda i avledn. spruckenhet, r. l. f: Vid idealens spruckenhet / och känslans skämda vin / hvar får din själ sin druckenhet, / du gamle Fridolin? FridLustg. KARLFELDT 31 (1901). De sprucknaste och förslitnaste ekbänkar, som någonsin stått och skräpat i några parker GELLERSTEDT Glant. 81 (1909). (förr äv. -ik-, -ikk-. -a 1626 osv. -ia 1611)
[sv. dial. spricka; jfr ä. d. sprikke (som ersatts av d. sprække; se SPRÄCKA v.²,), d. dial. (Bornh.) sprikka, nor. dial. sprekka, äv. sprikka; nybildning utifrån det
ipf. sg. av SPRINGA v., som föreligger i fsv. sprak, fd. spra(c)k, fyn. sprakk. – Jfr SPRICKA, sbst., SPRUCKA, SPRÄCKA, v.¹]

More information and the source for the information: SAOB