Swedish: spörja

Swedish verb 'spörja' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: spörja
Supine: sport
Gerund: spörjande

Indicative

Present

jag spörjer
du  spörjer
han spörjer
vi  spörjer
ni  spörjer
de  spörjer

Perfect

jag har sport
du  har sport
han har sport
vi  har sport
ni  har sport
de  har sport

Past

jag sporde
du  sporde
han sporde
vi  sporde
ni  sporde
de  sporde

Pluperfect

jag hade sport
du  hade sport
han hade sport
vi  hade sport
ni  hade sport
de  hade sport

Future

jag skall spörja
du  skall spörja
han skall spörja
vi  skall spörja
ni  skall spörja
de  skall spörja

Future perfect

jag skall ha sport
du  skall ha sport
han skall ha sport
vi  skall ha sport
ni  skall ha sport
de  skall ha sport

Conjunctive

Present

jag må spörja
du  må spörja
han må spörja
vi  må spörja
ni  må spörja
de  må spörja

Present

jag må ha sport
du  må ha sport
han må ha sport
vi  må ha sport
ni  må ha sport
de  må ha sport

Past

jag skulle spörja
du  skulle spörja
han skulle spörja
vi  skulle spörja
ni  skulle spörja
de  skulle spörja

PluperfectConditional

Present

jag skulle spörja
du  skulle spörja
han skulle spörja
vi  skulle spörja
ni  skulle spörja
de  skulle spörja

Perfect

jag skulle ha sport
du  skulle ha sport
han skulle ha sport
vi  skulle ha sport
ni  skulle ha sport
de  skulle ha sport

Imperative


du  spörj

vi  Låt oss spörja
ni  spörj

Etymology

Verbs conjugated like spörja

besmörja, dölja, fördölja, förspörja, smörja, spörja,

spörja

SPÖRJA spœr³ja², v. spörjer, äv. spör spö⁴r l. spœ⁴r, i pr. sg. pass. spörjes l. spörjs l. (numera bl. i bet. I 3 d o. 4 d) spörs spö⁴rs l. spœ⁴rs l. spœr⁴s, sporde spω³rde², sport spω⁴rt, spord spω⁴rd; förr äv. SPÖRJAS, v. dep., anträffat bl i pr. sg. spörs o. ipf. spordes. ( inf. o. pr. pl. akt. spöra (-e) Holof 6 (c. 1580), Brev STRINDBERG 7: 322 (1889). spörga ( -e) G1R 26: 432 (1556: förspörge), VRP 1642, s. 1084. spörgia ( -e) G1R 4: 2 (1527: vpspörgie), Därs. 175 (: vpspörgia). spörja (spörr-, -ia, -ie, -ij, -e, je, -ya) G1R 1: 175 (1523: upspöria) osv. – inf. o. pr. pl pass. spörges G1R 14: 418 (1542: försporges). spörjas (-ias, -ies, -iies, jes) G1R 14: 325 (1542) osv. spörres BtFinlH 4: 256 (1564: vpspörres). spörs Vitt. TRUDEEN 218 (1687; rimmande med görs). – pr. sg. akt. spiör Visb. 1: 169 (c. 1640; sannol. felaktigt för spör). spör (-öö-) G1R 1: 118 (1523: bespör), ÖSTERGREN (1945). spöre HFinLappm 4: 40 (1583). spörg(h) Es. BALCK 27, 203 (1603), Visb. 1: 104 (c. 1640). spörjer (-ier) Psalt. 77: 20 (öv. 1538: vpspörier) osv. spörr LUCIDOR (SVS) 164 1671; rimmande med förr). – pr. sg. pass. o. dep. spöres Sag. AFZELIUS X. 2: 237 (i handl. fr. 1680). spörjes (-ies, -iess) Bel. CHRONANDER C 6 b (1649) osv. spörjs (TegnS) TEGNÉR 3: 128 (1822: förspörjs) osv. spörs ( -ss) G1R 15: 287 1543; i bet. I 4 d α), 2SthmTb. 1: 166 1546; i bet. II), L. PETRI Sir. 21: 17 1561; i bet. I 2 g), Oec. BRAHE 104 (c. 1580; uppl. 1971; i bet. I 3 d) osv. – imper. sg. spör FormPuerColl. A 7 b (1559, 1579), Ljung TOPELIUS 167 (1888, 1889). spörj Ordb. SCHULTZE 4758 (c. 1755) osv. spörr LUCIDOR (SVS) 195 (1672). – ipf. sporde (-oo-) G1R 1: 122 1523; enl. senare avskrift), Tb. OPETRI 4 (1524) osv. spurde(e) G1R 6: 166 (1529: åth spurde), TbLödöse 128 1589; thill spurdhee). spurdie TbLödöse 130 (1589: thill spurdie). spurdte TbLödöse 120 (1589). spörde Tb. OPETRI 122 (1526), KKD 11: 222 (1704: förspördes, pass.). spörjades, pass. KKD 2: 85 (1717: förspörjades). spörjde Ordb. SCHULTZE 4758 (c. 1755), SCHLLLER SvSpr. 179 (1859). – sup. spord Jos. GEVALIENSIS 39 (1601). sport (-oo-, -dt, -tt) G1R 2: 43 (1525: forspoorth) osv. spurt (-dt, -tt) UpplDomb. 3: 98 (1541), TbLödöse 54 (1587: förspurdt). spörjt SDikt. RIDDERSTAD 3: 398 (1843, 1862), SvSpr. SCHILLER 179 (1859). spörtz, pass. RebNat. SWEDENBORG 1: 218 (1712: förspörtz). – p. pf. spord (-oo-) G1R 1: 4 (1521: aatspord) osv. sport (-dt) TbLödöse 63 (1587: åttspordt), OS PRYTZ C 4 a (1620). spurd (-w-, -dh) G1R 4: 4 (1527: åtspwrde, pl.), TbLödöse 84 (1588: tilspurdh). spöriad KJÖLLERSTRÖM FörarbKO1571 71 (i handl. fr. 1552: åtspöri- ad). spörjd SvSpr. SCHILLER 179 (1859)). vbalsbst. -AN (Sinn. WEXIONIUS 4: B 3 b (1682, 1684) osv.), -ANDE (2BorgP 3: 616 (1727: tillspöriande) osv.), -ELSE (†, Hamb. 2: 32 (1700: bespörielse), HIÄRNE 3Hskr. 198 (c. 1716; i bet. I 2)), -NING (†, VERELIUS 20 (1681: Åthspörjning), LIND 1: 651 (1749: efter- spörning), Ordb. SCHULTZE 4758 (c. 1755)); -ARE (i bet. I 2; Ath. RYDBERG 26 (1859) osv.), -ARINNA (i bet. I 2; ÖSTERGREN (1945) osv.), -ERSKA (i bet I 2; (SCHÜCK o.) WARBURG 2LittM IV. 1: 343 (1915) osv.) (-a 1521 (: aatspord) osv. -as 1525– 1546)
[fsv. spyria; jfr fd. spyriæ, spørghe, spøriæ (d. spǫrge), fvn. o. nor. dial. spyrja, fsax. spuringa, efterforskning, uppsökande, mlt. spören, följa spår, utforska, mnl. sporen, följa spår, undersöka (nl. speuren), fht. spurian, spurren, undersöka (t. spüren), feng. spyrian, spåra; till SPÅR sbst.³, – Jfr ER- SPÖRJA, SPORDAG, SPORNAD, SPÖRJSEL]

More information and the source for the information: SAOB