Swedish, all forms: spörja

Swedish, all forms verb 'spörja' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: spörja
Supine: sport
Gerund: spörjande

Indicative

Present

jagspörjer
duspörjer
han;honspörjer
vispörjer
nispörjer
despörjer

Perfect

jaghar sport
duhar sport
han;honhar sport
vihar sport
nihar sport
dehar sport

Past

jagsporde
dusporde
han;honsporde
visporde
nisporde
desporde

Pluperfect

jaghade sport
duhade sport
han;honhade sport
vihade sport
nihade sport
dehade sport

Future

jagskall spörja
duskall spörja
han;honskall spörja
viskall spörja
niskall spörja
deskall spörja

Future perfect

jagskall ha sport
duskall ha sport
han;honskall ha sport
viskall ha sport
niskall ha sport
deskall ha sport

Conjunctive

Present

jagmå spörja
dumå spörja
han;honmå spörja
vimå spörja
nimå spörja
demå spörja

Present

jagmå ha sport
dumå ha sport
han;honmå ha sport
vimå ha sport
nimå ha sport
demå ha sport

Past

jagskulle spörja
duskulle spörja
han;honskulle spörja
viskulle spörja
niskulle spörja
deskulle spörja

Pluperfect

jagskulle ha sport
duskulle ha sport
han;honskulle ha sport
viskulle ha sport
niskulle ha sport
deskulle ha sport

Conditional

Present

jagskulle spörja
duskulle spörja
han;honskulle spörja
viskulle spörja
niskulle spörja
deskulle spörja

Perfect

jagskulle ha sport
duskulle ha sport
han;honskulle ha sport
viskulle ha sport
niskulle ha sport
deskulle ha sport

Imperative

duspörj
viLåt oss spörja
nispörj

Verbs conjugated like spörja

besmörja, dölja, fördölja, förspörja, smörja, spörja,

Etymology

Additional Information

spörja

SPÖRJA spœr³ja², v. spörjer, äv. spör spö⁴r l. spœ⁴r, i pr. sg. pass. spörjes l. spörjs l. (numera bl. i bet. I 3 d o. 4 d) spörs spö⁴rs l. spœ⁴rs l. spœr⁴s, sporde spω³rde², sport spω⁴rt, spord spω⁴rd; förr äv. SPÖRJAS, v. dep., anträffat bl i pr. sg. spörs o. ipf. spordes. ( inf. o. pr. pl. akt. spöra (-e) Holof 6 (c. 1580), Brev STRINDBERG 7: 322 (1889). spörga ( -e) G1R 26: 432 (1556: förspörge), VRP 1642, s. 1084. spörgia ( -e) G1R 4: 2 (1527: vpspörgie), Därs. 175 (: vpspörgia). spörja (spörr-, -ia, -ie, -ij, -e, je, -ya) G1R 1: 175 (1523: upspöria) osv. – inf. o. pr. pl pass. spörges G1R 14: 418 (1542: försporges). spörjas (-ias, -ies, -iies, jes) G1R 14: 325 (1542) osv. spörres BtFinlH 4: 256 (1564: vpspörres). spörs Vitt. TRUDEEN 218 (1687; rimmande med görs). – pr. sg. akt. spiör Visb. 1: 169 (c. 1640; sannol. felaktigt för spör). spör (-öö-) G1R 1: 118 (1523: bespör), ÖSTERGREN (1945). spöre HFinLappm 4: 40 (1583). spörg(h) Es. BALCK 27, 203 (1603), Visb. 1: 104 (c. 1640). spörjer (-ier) Psalt. 77: 20 (öv. 1538: vpspörier) osv. spörr LUCIDOR (SVS) 164 1671; rimmande med förr). – pr. sg. pass. o. dep. spöres Sag. AFZELIUS X. 2: 237 (i handl. fr. 1680). spörjes (-ies, -iess) Bel. CHRONANDER C 6 b (1649) osv. spörjs (TegnS) TEGNÉR 3: 128 (1822: förspörjs) osv. spörs ( -ss) G1R 15: 287 1543; i bet. I 4 d α), 2SthmTb. 1: 166 1546; i bet. II), L. PETRI Sir. 21: 17 1561; i bet. I 2 g), Oec. BRAHE 104 (c. 1580; uppl. 1971; i bet. I 3 d) osv. – imper. sg. spör FormPuerColl. A 7 b (1559, 1579), Ljung TOPELIUS 167 (1888, 1889). spörj Ordb. SCHULTZE 4758 (c. 1755) osv. spörr LUCIDOR (SVS) 195 (1672). – ipf. sporde (-oo-) G1R 1: 122 1523; enl. senare avskrift), Tb. OPETRI 4 (1524) osv. spurde(e) G1R 6: 166 (1529: åth spurde), TbLödöse 128 1589; thill spurdhee). spurdie TbLödöse 130 (1589: thill spurdie). spurdte TbLödöse 120 (1589). spörde Tb. OPETRI 122 (1526), KKD 11: 222 (1704: förspördes, pass.). spörjades, pass. KKD 2: 85 (1717: förspörjades). spörjde Ordb. SCHULTZE 4758 (c. 1755), SCHLLLER SvSpr. 179 (1859). – sup. spord Jos. GEVALIENSIS 39 (1601). sport (-oo-, -dt, -tt) G1R 2: 43 (1525: forspoorth) osv. spurt (-dt, -tt) UpplDomb. 3: 98 (1541), TbLödöse 54 (1587: förspurdt). spörjt SDikt. RIDDERSTAD 3: 398 (1843, 1862), SvSpr. SCHILLER 179 (1859). spörtz, pass. RebNat. SWEDENBORG 1: 218 (1712: förspörtz). – p. pf. spord (-oo-) G1R 1: 4 (1521: aatspord) osv. sport (-dt) TbLödöse 63 (1587: åttspordt), OS PRYTZ C 4 a (1620). spurd (-w-, -dh) G1R 4: 4 (1527: åtspwrde, pl.), TbLödöse 84 (1588: tilspurdh). spöriad KJÖLLERSTRÖM FörarbKO1571 71 (i handl. fr. 1552: åtspöri- ad). spörjd SvSpr. SCHILLER 179 (1859)). vbalsbst. -AN (Sinn. WEXIONIUS 4: B 3 b (1682, 1684) osv.), -ANDE (2BorgP 3: 616 (1727: tillspöriande) osv.), -ELSE (†, Hamb. 2: 32 (1700: bespörielse), HIÄRNE 3Hskr. 198 (c. 1716; i bet. I 2)), -NING (†, VERELIUS 20 (1681: Åthspörjning), LIND 1: 651 (1749: efter- spörning), Ordb. SCHULTZE 4758 (c. 1755)); -ARE (i bet. I 2; Ath. RYDBERG 26 (1859) osv.), -ARINNA (i bet. I 2; ÖSTERGREN (1945) osv.), -ERSKA (i bet I 2; (SCHÜCK o.) WARBURG 2LittM IV. 1: 343 (1915) osv.) (-a 1521 (: aatspord) osv. -as 1525– 1546)
[fsv. spyria; jfr fd. spyriæ, spørghe, spøriæ (d. spǫrge), fvn. o. nor. dial. spyrja, fsax. spuringa, efterforskning, uppsökande, mlt. spören, följa spår, utforska, mnl. sporen, följa spår, undersöka (nl. speuren), fht. spurian, spurren, undersöka (t. spüren), feng. spyrian, spåra; till SPÅR sbst.³, – Jfr ER- SPÖRJA, SPORDAG, SPORNAD, SPÖRJSEL]

More information and the source for the information: SAOB