Swedish, all forms: smaksätta

Swedish, all forms verb 'smaksätta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: smaksätta
Supine: smaksatt
Gerund: smaksättande

Indicative

Present

jagsmaksätter
dusmaksätter
han;honsmaksätter
vismaksätter
nismaksätter
desmaksätter

Perfect

jaghar smaksatt
duhar smaksatt
han;honhar smaksatt
vihar smaksatt
nihar smaksatt
dehar smaksatt

Past

jagsmaksatte
dusmaksatte
han;honsmaksatte
vismaksatte
nismaksatte
desmaksatte

Pluperfect

jaghade smaksatt
duhade smaksatt
han;honhade smaksatt
vihade smaksatt
nihade smaksatt
dehade smaksatt

Future

jagskall smaksätta
duskall smaksätta
han;honskall smaksätta
viskall smaksätta
niskall smaksätta
deskall smaksätta

Future perfect

jagskall ha smaksatt
duskall ha smaksatt
han;honskall ha smaksatt
viskall ha smaksatt
niskall ha smaksatt
deskall ha smaksatt

Conjunctive

Present

jagmå smaksätta
dumå smaksätta
han;honmå smaksätta
vimå smaksätta
nimå smaksätta
demå smaksätta

Present

jagmå ha smaksatt
dumå ha smaksatt
han;honmå ha smaksatt
vimå ha smaksatt
nimå ha smaksatt
demå ha smaksatt

Past

jagskulle smaksätta
duskulle smaksätta
han;honskulle smaksätta
viskulle smaksätta
niskulle smaksätta
deskulle smaksätta

Pluperfect

jagskulle ha smaksatt
duskulle ha smaksatt
han;honskulle ha smaksatt
viskulle ha smaksatt
niskulle ha smaksatt
deskulle ha smaksatt

Conditional

Present

jagskulle smaksätta
duskulle smaksätta
han;honskulle smaksätta
viskulle smaksätta
niskulle smaksätta
deskulle smaksätta

Perfect

jagskulle ha smaksatt
duskulle ha smaksatt
han;honskulle ha smaksatt
viskulle ha smaksatt
niskulle ha smaksatt
deskulle ha smaksatt

Imperative

dusmaksätt
viLåt oss smaksätta
nismaksätt