Swedish, all forms: smörja

Swedish, all forms verb 'smörja' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: smörja
Supine: smort
Gerund: smörjande

Indicative

Present

jagsmörjer
dusmörjer
han;honsmörjer
vismörjer
nismörjer
desmörjer

Perfect

jaghar smort
duhar smort
han;honhar smort
vihar smort
nihar smort
dehar smort

Past

jagsmorde
dusmorde
han;honsmorde
vismorde
nismorde
desmorde

Pluperfect

jaghade smort
duhade smort
han;honhade smort
vihade smort
nihade smort
dehade smort

Future

jagskall smörja
duskall smörja
han;honskall smörja
viskall smörja
niskall smörja
deskall smörja

Future perfect

jagskall ha smort
duskall ha smort
han;honskall ha smort
viskall ha smort
niskall ha smort
deskall ha smort

Conjunctive

Present

jagmå smörja
dumå smörja
han;honmå smörja
vimå smörja
nimå smörja
demå smörja

Present

jagmå ha smort
dumå ha smort
han;honmå ha smort
vimå ha smort
nimå ha smort
demå ha smort

Past

jagskulle smörja
duskulle smörja
han;honskulle smörja
viskulle smörja
niskulle smörja
deskulle smörja

Pluperfect

jagskulle ha smort
duskulle ha smort
han;honskulle ha smort
viskulle ha smort
niskulle ha smort
deskulle ha smort

Conditional

Present

jagskulle smörja
duskulle smörja
han;honskulle smörja
viskulle smörja
niskulle smörja
deskulle smörja

Perfect

jagskulle ha smort
duskulle ha smort
han;honskulle ha smort
viskulle ha smort
niskulle ha smort
deskulle ha smort

Imperative

dusmörj
viLåt oss smörja
nismörj

Verbs conjugated like smörja

besmörja, dölja, fördölja, förspörja, smörja, spörja,

Etymology

Additional Information

smörja

SMÖRJA smœr³ja², v. -er, smorde smω³rde², smort smω⁴rt, smord smω⁴rd, äv. smörjde, smörjt, smörjd l. (numera nästan bl. i Finl., vard.) -ar, -ade, -at, -ad; förr äv. SMÖRA, v.² (inf o. pr. pl. smöra Jak. ⁵: 14 (NT 1526). smörja (-i-) Mark. 14: 8 (NT 1526) osv. – pr. sg. smör (-öö-) Hb. OPETRI E 3 a (1529), Fosz FORSIUS 114 (1621). smörjar FoU 15: 72 (1902), FinlSv. BERGROTH 357 (1917). smörjer (-g-, -i-) 1Sam. 16:3 (Bib 1541) osv. – imper. sg. smör (-öö-) Upp. 3: 18 (NT 1526), Ordb. SCHULTZE 4618 ( c. 1755). smörj (-g, -ij) WALLERIA Hush 11 ( c. 1710) osv. smörja (-g-) LINDH Huuszapot 63 (1675), Bror BRAUN 172 (1846). – ipf. smorde (-oo-) Luk. 7: 38 (NT 1526) osv. smörjade Skizz. KNORRING I. 2: 81 (1841), FoU 15: 72 (1902). smörjde (-g-) Lefn. DAHLBERG 64 ( c. 1755) osv. – sup. smort (-oo-, -dt) Hebr. 1: 9 (NT 1526) osv smårt EnköpTb. 81 (1556). smörjat TTekn. 1859, 1: 38, GbgP 1952, nr 88, s. 2. smörjt (-g-) Acerra BLIBERG 417 (1737) osv. – p. pf smord (-oo-) Joh. 1: 41 (NT 1526) osv. smörd Atl. RUDBECK 1: 671 (1679). smörjad Resa THUNBERG 1: 194 (1788), Frun MONTELL 67 (1898). smörjd (-g-) LIND 1: 1700 (1749) osv.). vbalsbst. SMÖRJANDE, SMÖRJELSE (se d. o.), SMÖRJERI (se avledn.), SMÖRJNING (SWEDBERG Ordab. (1722) osv.), SMÖRNING (†, PERICI Musæus 5: 13 a (1582), MÖLLER (1755)); SMÖRJARE, SMÖRJERSKA, se avledn.; jfr SMÖRJ
[fsv. smyria; jfr fd. smøriæ, smør(i)e (d. smøre), fvn. smyrja, smyrva, nor. dial. smyrja, mlt. smeren, mnl. smeren (nl. smeren), feng. smierwan, fht. smerwen (t. schmieren); avledn. av SMÖR.– Jfr SMIRA, SMORIG, SMORLÄDER, SMORNAD, SMORNING, SMÖRJA, sbst., SMÖRJEL, SMÖRSEL]

More information and the source for the information: SAOB