Swedish: smörja

Swedish verb 'smörja' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: smörja
Supine: smort
Gerund: smörjande

Indicative

Present

jag smörjer
du  smörjer
han smörjer
vi  smörjer
ni  smörjer
de  smörjer

Perfect

jag har smort
du  har smort
han har smort
vi  har smort
ni  har smort
de  har smort

Past

jag smorde
du  smorde
han smorde
vi  smorde
ni  smorde
de  smorde

Pluperfect

jag hade smort
du  hade smort
han hade smort
vi  hade smort
ni  hade smort
de  hade smort

Future

jag skall smörja
du  skall smörja
han skall smörja
vi  skall smörja
ni  skall smörja
de  skall smörja

Future perfect

jag skall ha smort
du  skall ha smort
han skall ha smort
vi  skall ha smort
ni  skall ha smort
de  skall ha smort

Conjunctive

Present

jag må smörja
du  må smörja
han må smörja
vi  må smörja
ni  må smörja
de  må smörja

Present

jag må ha smort
du  må ha smort
han må ha smort
vi  må ha smort
ni  må ha smort
de  må ha smort

Past

jag skulle smörja
du  skulle smörja
han skulle smörja
vi  skulle smörja
ni  skulle smörja
de  skulle smörja

PluperfectConditional

Present

jag skulle smörja
du  skulle smörja
han skulle smörja
vi  skulle smörja
ni  skulle smörja
de  skulle smörja

Perfect

jag skulle ha smort
du  skulle ha smort
han skulle ha smort
vi  skulle ha smort
ni  skulle ha smort
de  skulle ha smort

Imperative


du  smörj

vi  Låt oss smörja
ni  smörj

Etymology

Verbs conjugated like smörja

besmörja, dölja, fördölja, förspörja, smörja, spörja,

smörja

SMÖRJA smœr³ja², v. -er, smorde smω³rde², smort smω⁴rt, smord smω⁴rd, äv. smörjde, smörjt, smörjd l. (numera nästan bl. i Finl., vard.) -ar, -ade, -at, -ad; förr äv. SMÖRA, v.² (inf o. pr. pl. smöra Jak. ⁵: 14 (NT 1526). smörja (-i-) Mark. 14: 8 (NT 1526) osv. – pr. sg. smör (-öö-) Hb. OPETRI E 3 a (1529), Fosz FORSIUS 114 (1621). smörjar FoU 15: 72 (1902), FinlSv. BERGROTH 357 (1917). smörjer (-g-, -i-) 1Sam. 16:3 (Bib 1541) osv. – imper. sg. smör (-öö-) Upp. 3: 18 (NT 1526), Ordb. SCHULTZE 4618 ( c. 1755). smörj (-g, -ij) WALLERIA Hush 11 ( c. 1710) osv. smörja (-g-) LINDH Huuszapot 63 (1675), Bror BRAUN 172 (1846). – ipf. smorde (-oo-) Luk. 7: 38 (NT 1526) osv. smörjade Skizz. KNORRING I. 2: 81 (1841), FoU 15: 72 (1902). smörjde (-g-) Lefn. DAHLBERG 64 ( c. 1755) osv. – sup. smort (-oo-, -dt) Hebr. 1: 9 (NT 1526) osv smårt EnköpTb. 81 (1556). smörjat TTekn. 1859, 1: 38, GbgP 1952, nr 88, s. 2. smörjt (-g-) Acerra BLIBERG 417 (1737) osv. – p. pf smord (-oo-) Joh. 1: 41 (NT 1526) osv. smörd Atl. RUDBECK 1: 671 (1679). smörjad Resa THUNBERG 1: 194 (1788), Frun MONTELL 67 (1898). smörjd (-g-) LIND 1: 1700 (1749) osv.). vbalsbst. SMÖRJANDE, SMÖRJELSE (se d. o.), SMÖRJERI (se avledn.), SMÖRJNING (SWEDBERG Ordab. (1722) osv.), SMÖRNING (†, PERICI Musæus 5: 13 a (1582), MÖLLER (1755)); SMÖRJARE, SMÖRJERSKA, se avledn.; jfr SMÖRJ
[fsv. smyria; jfr fd. smøriæ, smør(i)e (d. smøre), fvn. smyrja, smyrva, nor. dial. smyrja, mlt. smeren, mnl. smeren (nl. smeren), feng. smierwan, fht. smerwen (t. schmieren); avledn. av SMÖR.– Jfr SMIRA, SMORIG, SMORLÄDER, SMORNAD, SMORNING, SMÖRJA, sbst., SMÖRJEL, SMÖRSEL]

More information and the source for the information: SAOB