Swedish, all forms: sluta

Swedish, all forms verb 'sluta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: sluta
Supine: slutat; slutit
Gerund: slutande

Indicative

Present

jagslutar
duslutar
han;honslutar
vislutar
nislutar
deslutar

Perfect

jaghar slutat; slutit
duhar slutat; slutit
han;honhar slutat; slutit
vihar slutat; slutit
nihar slutat; slutit
dehar slutat; slutit

Past

jagslöt
duslöt
han;honslöt
vislöt
nislöt
deslöt

Pluperfect

jaghade slutat; slutit
duhade slutat; slutit
han;honhade slutat; slutit
vihade slutat; slutit
nihade slutat; slutit
dehade slutat; slutit

Future

jagskall sluta
duskall sluta
han;honskall sluta
viskall sluta
niskall sluta
deskall sluta

Future perfect

jagskall ha slutat; slutit
duskall ha slutat; slutit
han;honskall ha slutat; slutit
viskall ha slutat; slutit
niskall ha slutat; slutit
deskall ha slutat; slutit

Conjunctive

Present

jagmå sluta
dumå sluta
han;honmå sluta
vimå sluta
nimå sluta
demå sluta

Present

jagmå ha slutat; slutit
dumå ha slutat; slutit
han;honmå ha slutat; slutit
vimå ha slutat; slutit
nimå ha slutat; slutit
demå ha slutat; slutit

Past

jagskulle sluta
duskulle sluta
han;honskulle sluta
viskulle sluta
niskulle sluta
deskulle sluta

Pluperfect

jagskulle ha slutat; slutit
duskulle ha slutat; slutit
han;honskulle ha slutat; slutit
viskulle ha slutat; slutit
niskulle ha slutat; slutit
deskulle ha slutat; slutit

Conditional

Present

jagskulle sluta
duskulle sluta
han;honskulle sluta
viskulle sluta
niskulle sluta
deskulle sluta

Perfect

jagskulle ha slutat; slutit
duskulle ha slutat; slutit
han;honskulle ha slutat; slutit
viskulle ha slutat; slutit
niskulle ha slutat; slutit
deskulle ha slutat; slutit

Imperative

dusluta
viLåt oss sluta
nisluta

Translations

Swedish verb "sluta"

Colloquial: to leave, resign

Come to an end

Ergative: finish, terminate

  • English: end.

Intransitive: finish, terminate

  • English: end.

To give up, stop doing something

Transitive: finish, terminate (something)

  • English: end.

6 translations found.

Etymology

Additional Information

sluta
ta slut, upphöra (även "upphöra att ägna sig åt")
[A slutar med x/att + INF; A/x slutar + INF; x slutar]

Engelsk översättning
stop, cease; end, finish

Exempel

undrar när regnet slutar?---I wonder when it will stop raining
hon slutade att arbeta som präst---she gave up holy orders
sluta röka---quit smoking
sluta skolan---leave school


Svenskt uppslagsord
slutar slutade slutat sluta(!) verb
låta avslutas
[A slutar x]

Engelsk översättning
close, conclude, wind up

Exempel

hon slutade sitt tal med ett citat från Strindberg---she wound up her speech with a quotation from Strindberg


Svenskt uppslagsord
sluter slöt slutit slut! sluta verb
stänga
[A sluter x; A/x sluter sig]

Engelsk översättning
close, shut

Exempel

hon slöt ögonen---she closed her eyes
sluta sig inom sig själv---retire into one's shell


Svenskt uppslagsord
sluter slöt slutit slut! sluta verb
komma överens om, göra upp; ingå
[A sluter x]

Engelsk översättning
conclude, make; enter into

Exempel

sluta fred---make peace
sluta ett avtal---enter into an agreement


Svenskt uppslagsord
sluter sig slöt slutit slut! sluta verb
förena sig med, ty sig till
[A sluter sig till B]

Engelsk översättning
attach oneself to, join, side with

Exempel

hon slöt sig till rebellerna---she sided with the rebels


Svenskt uppslagsord
sluter sig slöt slutit slut! sluta verb
komma fram till genom slutledning
[A sluter sig till x/att + SATS]

Engelsk översättning
infer, conclude, draw a conclusion

Exempel

jag sluter mig till att du inte vill komma---I must conclude that you do not wish to come


Svenskt uppslagsord
sluter upp slöt slutit slut! sluta verb
samlas, delta
[A sluter upp (bakom B/x)]

Engelsk översättning
come (gather) together; rally round

Exempel

sluta upp bakom partiledaren---rally round the party leader


Sluta böjs både regelbundet och oregelbundet: oregelbundet böjs verbet i betydelsen "sluta fred" eller "sluta ögonen".

sluta

SLUTA slɯ³ta², v.¹ -ade; l. -er slω⁴lter, slöt slø⁴t (s öto sløt³ω² slutit slω³tit² sluten slω³ten²; äv. (numera föga br.) SLUTAS -as², v. dep. -ades; l. -es l. -s, slöts slø⁴ts (slötos sløtωs), slutits sl³tit²s. Anm. Verbet har nu uteslutande stark böjning i I A o. C (utom i 5 a o. 23 k samt ngn gg i 23

More information and the source for the information: SAOB