Swedish, all forms: skriva

Swedish, all forms verb 'skriva' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: skriva
Supine: skrivit
Gerund: skrivande

Indicative

Present

jagskriver
duskriver
han;honskriver
viskriver
niskriver
deskriver

Perfect

jaghar skrivit
duhar skrivit
han;honhar skrivit
vihar skrivit
nihar skrivit
dehar skrivit

Past

jagskrev
duskrev
han;honskrev
viskrev
niskrev
deskrev

Pluperfect

jaghade skrivit
duhade skrivit
han;honhade skrivit
vihade skrivit
nihade skrivit
dehade skrivit

Future

jagskall skriva
duskall skriva
han;honskall skriva
viskall skriva
niskall skriva
deskall skriva

Future perfect

jagskall ha skrivit
duskall ha skrivit
han;honskall ha skrivit
viskall ha skrivit
niskall ha skrivit
deskall ha skrivit

Conjunctive

Present

jagmå skriva
dumå skriva
han;honmå skriva
vimå skriva
nimå skriva
demå skriva

Present

jagmå ha skrivit
dumå ha skrivit
han;honmå ha skrivit
vimå ha skrivit
nimå ha skrivit
demå ha skrivit

Past

jagskulle skriva
duskulle skriva
han;honskulle skriva
viskulle skriva
niskulle skriva
deskulle skriva

Pluperfect

jagskulle ha skrivit
duskulle ha skrivit
han;honskulle ha skrivit
viskulle ha skrivit
niskulle ha skrivit
deskulle ha skrivit

Conditional

Present

jagskulle skriva
duskulle skriva
han;honskulle skriva
viskulle skriva
niskulle skriva
deskulle skriva

Perfect

jagskulle ha skrivit
duskulle ha skrivit
han;honskulle ha skrivit
viskulle ha skrivit
niskulle ha skrivit
deskulle ha skrivit

Imperative

duskriv
viLåt oss skriva
niskriv

Translations

Swedish verb "skriva"

To be an author

To be the author of

To form letters, etc.

To hang a notice in a conspicuous manner

To send a letter to

To send mail

To send to an electronic forum

7 translations found.

Etymology

Additional Information

skriva
forma bokstäver, använda skrift
[A skriver]

Engelsk översättning
write

Exempel

barnen lär sig skriva i skolan---children learn to write at school


Svenskt uppslagsord
skriver skrev skrivit skriv! skriva verb
formulera i skrift
[A skriver x/att + SATS]

Engelsk översättning
write

Exempel

skriva brev---write letters
skriva uppsats---write an essay
skriva en bok---write a book
skriva ner (el. upp) något på en lapp---write sth. down on a piece of paper
skriva (på) maskin---type

Stående uttryck

skriva kontrakt ("komma överens om ett kontrakt")---sign a contract ("reach an agreement")
skriva på (el. under) ("skriva sin namnteckning")---sign ("put one's name to")
skriva in sig ("registrera sig")---enrol oneself ("register")

skriva

SKRIVA skri³va², v. -er, skrev skre⁴v, skrevo skre³vω², skrivit skri³vit², skriven skri³ven² ( pr. sg. akt. -ar G1R 1: 112 (1523), Liturg. 30 b (1576); -er SthmSkotteb. 3: 211 (1522: sc(ri)ffu(er)) osv. pass. -as Kr. OPETRI 15 (c. 1540); -es G1R 29: 788 (1559) osv.; -s Os. SCHRODERUS 1: 347 (1635) osv. – ipf. sg. skrev G1R 1: 63 (1523) osv.; skriv TbLödöse 353 (1595). – ipf. pl. skrevo (-e) G1R 1: 109 (1523: screffue) osv.; skrivo (-e) G1R 1: 167 (1523), VDAkt. 1681, nr 145 (: skriffvo). – sup. skrevet (-ed) E14HNämnd ROSÉN 181 (i handl. fr. 1565), Slutrefl. LAUREL 6 (1777); skrevit Hebr. 13: 22 (NT 1526: tilscreffuit), Bref LINNÉ I. 2: 114 (1747); skrivat G1R 1: 221 (1524), Apg. 21: 25 (NT 1526); skrivet G1R 1: 198 (1524: forscriffwet), VDAkt. 1713, nr 157 (: föreskrifwet); skrivit G1R 1: 31 (1521: wtscriffuit) osv. – p. pf. skrevad Vadst- KlUppbB 111 (1563: screffwad, n.); skreven (-in) G1R 1: 6 (1521: forscreffna), BESKOW (1861) i 3SAH LXVI. 3: 36 (: sjelfskrefna), Rid MOBERG 293 (1941; arkaiserande); skri- vad G1R 5: 109 (1528: förscriffuat, n.), OPETRI 4: 324 (c. 1540: scriffuat, n.); skriven (-in) G1R 1: 2 (1521: Scriffuith, n.), Därs. 63 (1523: scrifwen) osv.). vbalsbst. -ANDE, -NING (se d. o.), -ELSE (se d. o.); -ARE (se d. o.), -ARINNA, -ERSKA, se skrivare avledn. (förr äv. sch-, s(s)c-, -fa, -f(f)va m. m. -re- 1523 (: tiilskreffwer)–1537 (: sc(re)ffverijt). -re- i ssgr 1541 (: screffknijff)–1769 (: skrefknif), 1939 (: skrevbläck; bygdemålsfärgat). -ri- 1521 osv. -ry- 1521–1673 (: underskryffwande))
[fsv. skriva (äv. med svag böjning); jfr fd. skrive, skriuæ (d. skrive), fvn. skrifa (med svag böjning), nor. dial. skriva (äv. med svag böjning), fsax. skrīƀan (mlt. schrĭven), mnl. schrĭven (holl. schrijven), ffris. skrĭva,fht. scrĭban (t. schreiben), ävensom feng. scrĭfan (se SKRIFT, sbst.²); av lat. scribere, nära besläktat med gr. σκαριφάομαι (jfr SKARIFICERA), lätt rispar l. river l. krafsar, drar upp konturlinje(r) o. d., σκαριφεύω, drar upp konturlinje(r) o. d., sannol. rotbesläktat med bl. a. fvn. hrìfa, kratsa o. d. (se RIVA, v.²), lett. skrĭpêt, (in)ritsa, kratsa o. d., mir. scrĭpaid, klöser.– Jfr DESKRIBERA, INSKRIBERA, KONSKRIBERA, PRESKRIBERA, PROSKRIBERA, RESKRIBERA, SKRIBLER, SKRIFT, sbst.¹-², SKRIPTION, SKRIPTORIUM, SKRIPTUM, SKRIPTUR, SKRIVA, sbst.²]
A.

More information and the source for the information: SAOB