Swedish: skriva

Swedish verb 'skriva' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: skriva
Supine: skrivit
Gerund: skrivande

Indicative

Present

jag skriver
du  skriver
han skriver
vi  skriver
ni  skriver
de  skriver

Perfect

jag har skrivit
du  har skrivit
han har skrivit
vi  har skrivit
ni  har skrivit
de  har skrivit

Past

jag skrev
du  skrev
han skrev
vi  skrev
ni  skrev
de  skrev

Pluperfect

jag hade skrivit
du  hade skrivit
han hade skrivit
vi  hade skrivit
ni  hade skrivit
de  hade skrivit

Future

jag skall skriva
du  skall skriva
han skall skriva
vi  skall skriva
ni  skall skriva
de  skall skriva

Future perfect

jag skall ha skrivit
du  skall ha skrivit
han skall ha skrivit
vi  skall ha skrivit
ni  skall ha skrivit
de  skall ha skrivit

Conjunctive

Present

jag må skriva
du  må skriva
han må skriva
vi  må skriva
ni  må skriva
de  må skriva

Present

jag må ha skrivit
du  må ha skrivit
han må ha skrivit
vi  må ha skrivit
ni  må ha skrivit
de  må ha skrivit

Past

jag skulle skriva
du  skulle skriva
han skulle skriva
vi  skulle skriva
ni  skulle skriva
de  skulle skriva

PluperfectConditional

Present

jag skulle skriva
du  skulle skriva
han skulle skriva
vi  skulle skriva
ni  skulle skriva
de  skulle skriva

Perfect

jag skulle ha skrivit
du  skulle ha skrivit
han skulle ha skrivit
vi  skulle ha skrivit
ni  skulle ha skrivit
de  skulle ha skrivit

Imperative


du  skriv

vi  Låt oss skriva
ni  skriv

Etymology

Translations

Swedish verb "skriva"

To be an author

To be the author of

To form letters, etc.

To hang a notice in a conspicuous manner

To send a letter to

To send mail

To send to an electronic forum

7 translations found.

skriva

SKRIVA skri³va², v. -er, skrev skre⁴v, skrevo skre³vω², skrivit skri³vit², skriven skri³ven² ( pr. sg. akt. -ar G1R 1: 112 (1523), Liturg. 30 b (1576); -er SthmSkotteb. 3: 211 (1522: sc(ri)ffu(er)) osv. pass. -as Kr. OPETRI 15 (c. 1540); -es G1R 29: 788 (1559) osv.; -s Os. SCHRODERUS 1: 347 (1635) osv. – ipf. sg. skrev G1R 1: 63 (1523) osv.; skriv TbLödöse 353 (1595). – ipf. pl. skrevo (-e) G1R 1: 109 (1523: screffue) osv.; skrivo (-e) G1R 1: 167 (1523), VDAkt. 1681, nr 145 (: skriffvo). – sup. skrevet (-ed) E14HNämnd ROSÉN 181 (i handl. fr. 1565), Slutrefl. LAUREL 6 (1777); skrevit Hebr. 13: 22 (NT 1526: tilscreffuit), Bref LINNÉ I. 2: 114 (1747); skrivat G1R 1: 221 (1524), Apg. 21: 25 (NT 1526); skrivet G1R 1: 198 (1524: forscriffwet), VDAkt. 1713, nr 157 (: föreskrifwet); skrivit G1R 1: 31 (1521: wtscriffuit) osv. – p. pf. skrevad Vadst- KlUppbB 111 (1563: screffwad, n.); skreven (-in) G1R 1: 6 (1521: forscreffna), BESKOW (1861) i 3SAH LXVI. 3: 36 (: sjelfskrefna), Rid MOBERG 293 (1941; arkaiserande); skri- vad G1R 5: 109 (1528: förscriffuat, n.), OPETRI 4: 324 (c. 1540: scriffuat, n.); skriven (-in) G1R 1: 2 (1521: Scriffuith, n.), Därs. 63 (1523: scrifwen) osv.). vbalsbst. -ANDE, -NING (se d. o.), -ELSE (se d. o.); -ARE (se d. o.), -ARINNA, -ERSKA, se skrivare avledn. (förr äv. sch-, s(s)c-, -fa, -f(f)va m. m. -re- 1523 (: tiilskreffwer)–1537 (: sc(re)ffverijt). -re- i ssgr 1541 (: screffknijff)–1769 (: skrefknif), 1939 (: skrevbläck; bygdemålsfärgat). -ri- 1521 osv. -ry- 1521–1673 (: underskryffwande))
[fsv. skriva (äv. med svag böjning); jfr fd. skrive, skriuæ (d. skrive), fvn. skrifa (med svag böjning), nor. dial. skriva (äv. med svag böjning), fsax. skrīƀan (mlt. schrĭven), mnl. schrĭven (holl. schrijven), ffris. skrĭva,fht. scrĭban (t. schreiben), ävensom feng. scrĭfan (se SKRIFT, sbst.²); av lat. scribere, nära besläktat med gr. σκαριφάομαι (jfr SKARIFICERA), lätt rispar l. river l. krafsar, drar upp konturlinje(r) o. d., σκαριφεύω, drar upp konturlinje(r) o. d., sannol. rotbesläktat med bl. a. fvn. hrìfa, kratsa o. d. (se RIVA, v.²), lett. skrĭpêt, (in)ritsa, kratsa o. d., mir. scrĭpaid, klöser.– Jfr DESKRIBERA, INSKRIBERA, KONSKRIBERA, PRESKRIBERA, PROSKRIBERA, RESKRIBERA, SKRIBLER, SKRIFT, sbst.¹-², SKRIPTION, SKRIPTORIUM, SKRIPTUM, SKRIPTUR, SKRIVA, sbst.²]
A.

More information and the source for the information: SAOB