Swedish: skrida

Swedish verb 'skrida' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: skrida
Supine: skridit
Gerund: skridande

Indicative

Present

jag skrider
du  skrider
han skrider
vi  skrider
ni  skrider
de  skrider

Perfect

jag har skridit
du  har skridit
han har skridit
vi  har skridit
ni  har skridit
de  har skridit

Past

jag skred
du  skred
han skred
vi  skred
ni  skred
de  skred

Pluperfect

jag hade skridit
du  hade skridit
han hade skridit
vi  hade skridit
ni  hade skridit
de  hade skridit

Future

jag skall skrida
du  skall skrida
han skall skrida
vi  skall skrida
ni  skall skrida
de  skall skrida

Future perfect

jag skall ha skridit
du  skall ha skridit
han skall ha skridit
vi  skall ha skridit
ni  skall ha skridit
de  skall ha skridit

Conjunctive

Present

jag må skrida
du  må skrida
han må skrida
vi  må skrida
ni  må skrida
de  må skrida

Present

jag må ha skridit
du  må ha skridit
han må ha skridit
vi  må ha skridit
ni  må ha skridit
de  må ha skridit

Past

jag skulle skrida
du  skulle skrida
han skulle skrida
vi  skulle skrida
ni  skulle skrida
de  skulle skrida

PluperfectConditional

Present

jag skulle skrida
du  skulle skrida
han skulle skrida
vi  skulle skrida
ni  skulle skrida
de  skulle skrida

Perfect

jag skulle ha skridit
du  skulle ha skridit
han skulle ha skridit
vi  skulle ha skridit
ni  skulle ha skridit
de  skulle ha skridit

Imperative


du  skrid

vi  Låt oss skrida
ni  skrid

Etymology

skrida

SKRIDA skri³da², v. -er, skred skre⁴d, skredo skre³dω², skridit skri³dit², skriden skri³den² (pr. sg. skrider (-ijd-) VgFmT II. 6–7: 120 (1587) osv.; skrijer HSH 40: 24 (1655); skrijr Vitt. ROSENFELDT 157 (c. 1690; i vers). – ipf. ind. sg. skred (-ee-) HH 20: 278 (c. 1640) osv.; skridde (-ijdd-) Os. SCHRODERUS III. 1: 239 (1635: fortskrijdde), Sedel. FRESE 21 (1726). – ipf. ind. pl. skrede KrijgH WIDEKINDI 217 (1671); skredo 2RARP 6: 264 (1731) osv.; skridde (-ijdd-) E14 HUND 256 (1605, Os. SCHRODERUS III. 1: 242 (1635). – ipf. konj. skrede HC11H 3: 132 (1680) osv. – sup. skredit (-et) VDAkt. 1724, nr 52, Därs. 1779, nr 494; skridit (-ijd-) Os. SCHRODERUS 2: 3 (1635) osv.; skridt HC11H 5: 172 (1687), Fägnet. GEISLER B 1 b (1709: öfwerskridt). – p. pf. skreden (schr-, -ee-) RARP 8: 169 (1660: skredne, pl.), Phys. EHRENHEIM 1: 239 (1822: framskredne, sg. best.); skriden (-ijd-, -in) GillbgDomb. 22/5 1640 (: ihoopa skridin), NorrlS 14: 47 (1698) osv.). vbalsbst. -AN (i vitter stil, mera tillf., KWARBURG i 2Saml. 24: 2 (1903: inskridan), Interm. NORLIND 47 (1907), Vallf. BLOMBERG 21 (1926)), -ANDE, -ELSE (i ssgn UT-SKRIDELSE), -NING; -ARE (se avledn.). (skrid- (schr-, -ijd-) 1587 osv. skryd- 1689. – ss. ssgsförled: schri- 1701 (: schrifä). skrid- 1713 (: skridfää) osv. skrit- 1745 (:skritfä)–1771 (:Skritfä))
[fsv. skridha; jfr fd. skrithæ, d. skride, fvn. skriða, nor. skride mlt. schrĭden, fht. scrĭtan, t. schreiten, feng. scrĭðan; sannol. rotbesläktat med lit. skrie[comb_0303]sti, slå upp (cirkel), vrida sig, sno.– Jfr SKREA, SKRED, sbst., SKREJ, SKRENA, SKRI, sbst.², SKRICKA, v.¹, SKRID, SKRIDFINNE, SKRILLA, v.¹, SKRINNA, v., SKRITTA, v.², SKRÄD, adj.]

More information and the source for the information: SAOB