Swedish, all forms: skrida

Swedish, all forms verb 'skrida' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: skrida
Supine: skridit
Gerund: skridande

Indicative

Present

jagskrider
duskrider
han;honskrider
viskrider
niskrider
deskrider

Perfect

jaghar skridit
duhar skridit
han;honhar skridit
vihar skridit
nihar skridit
dehar skridit

Past

jagskred
duskred
han;honskred
viskred
niskred
deskred

Pluperfect

jaghade skridit
duhade skridit
han;honhade skridit
vihade skridit
nihade skridit
dehade skridit

Future

jagskall skrida
duskall skrida
han;honskall skrida
viskall skrida
niskall skrida
deskall skrida

Future perfect

jagskall ha skridit
duskall ha skridit
han;honskall ha skridit
viskall ha skridit
niskall ha skridit
deskall ha skridit

Conjunctive

Present

jagmå skrida
dumå skrida
han;honmå skrida
vimå skrida
nimå skrida
demå skrida

Present

jagmå ha skridit
dumå ha skridit
han;honmå ha skridit
vimå ha skridit
nimå ha skridit
demå ha skridit

Past

jagskulle skrida
duskulle skrida
han;honskulle skrida
viskulle skrida
niskulle skrida
deskulle skrida

Pluperfect

jagskulle ha skridit
duskulle ha skridit
han;honskulle ha skridit
viskulle ha skridit
niskulle ha skridit
deskulle ha skridit

Conditional

Present

jagskulle skrida
duskulle skrida
han;honskulle skrida
viskulle skrida
niskulle skrida
deskulle skrida

Perfect

jagskulle ha skridit
duskulle ha skridit
han;honskulle ha skridit
viskulle ha skridit
niskulle ha skridit
deskulle ha skridit

Imperative

duskrid
viLåt oss skrida
niskrid

Etymology

Additional Information

skrida
gå långsamt och högtidligt
[A skrider]

Engelsk översättning
advance, proceed; stride, glide

Exempel

en vitklädd kvinna med ljus i håret skred sjungande in i rummet---a woman dressed in white with candles in her hair passed singing into the room

Stående uttryck

skrida till verket ("börja göra något")---set to work ("begin to do sth.")

skrida

SKRIDA skri³da², v. -er, skred skre⁴d, skredo skre³dω², skridit skri³dit², skriden skri³den² (pr. sg. skrider (-ijd-) VgFmT II. 6–7: 120 (1587) osv.; skrijer HSH 40: 24 (1655); skrijr Vitt. ROSENFELDT 157 (c. 1690; i vers). – ipf. ind. sg. skred (-ee-) HH 20: 278 (c. 1640) osv.; skridde (-ijdd-) Os. SCHRODERUS III. 1: 239 (1635: fortskrijdde), Sedel. FRESE 21 (1726). – ipf. ind. pl. skrede KrijgH WIDEKINDI 217 (1671); skredo 2RARP 6: 264 (1731) osv.; skridde (-ijdd-) E14 HUND 256 (1605, Os. SCHRODERUS III. 1: 242 (1635). – ipf. konj. skrede HC11H 3: 132 (1680) osv. – sup. skredit (-et) VDAkt. 1724, nr 52, Därs. 1779, nr 494; skridit (-ijd-) Os. SCHRODERUS 2: 3 (1635) osv.; skridt HC11H 5: 172 (1687), Fägnet. GEISLER B 1 b (1709: öfwerskridt). – p. pf. skreden (schr-, -ee-) RARP 8: 169 (1660: skredne, pl.), Phys. EHRENHEIM 1: 239 (1822: framskredne, sg. best.); skriden (-ijd-, -in) GillbgDomb. 22/5 1640 (: ihoopa skridin), NorrlS 14: 47 (1698) osv.). vbalsbst. -AN (i vitter stil, mera tillf., KWARBURG i 2Saml. 24: 2 (1903: inskridan), Interm. NORLIND 47 (1907), Vallf. BLOMBERG 21 (1926)), -ANDE, -ELSE (i ssgn UT-SKRIDELSE), -NING; -ARE (se avledn.). (skrid- (schr-, -ijd-) 1587 osv. skryd- 1689. – ss. ssgsförled: schri- 1701 (: schrifä). skrid- 1713 (: skridfää) osv. skrit- 1745 (:skritfä)–1771 (:Skritfä))
[fsv. skridha; jfr fd. skrithæ, d. skride, fvn. skriða, nor. skride mlt. schrĭden, fht. scrĭtan, t. schreiten, feng. scrĭðan; sannol. rotbesläktat med lit. skrie[comb_0303]sti, slå upp (cirkel), vrida sig, sno.– Jfr SKREA, SKRED, sbst., SKREJ, SKRENA, SKRI, sbst.², SKRICKA, v.¹, SKRID, SKRIDFINNE, SKRILLA, v.¹, SKRINNA, v., SKRITTA, v.², SKRÄD, adj.]

More information and the source for the information: SAOB