Swedish: skola

Swedish verb 'skola' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: skola
Supine: skolat
Gerund: skolande

Indicative

Present

jag skolar; ska; skall
du  skolar; ska; skall
han skolar; ska; skall
vi  skolar; ska; skall
ni  skolar; ska; skall
de  skolar; ska; skall

Perfect

jag har skolat
du  har skolat
han har skolat
vi  har skolat
ni  har skolat
de  har skolat

Past

jag skolade; skulle
du  skolade; skulle
han skolade; skulle
vi  skolade; skulle
ni  skolade; skulle
de  skolade; skulle

Pluperfect

jag hade skolat
du  hade skolat
han hade skolat
vi  hade skolat
ni  hade skolat
de  hade skolat

Future

jag skall skola
du  skall skola
han skall skola
vi  skall skola
ni  skall skola
de  skall skola

Future perfect

jag skall ha skolat
du  skall ha skolat
han skall ha skolat
vi  skall ha skolat
ni  skall ha skolat
de  skall ha skolat

Conjunctive

Present

jag må skola
du  må skola
han må skola
vi  må skola
ni  må skola
de  må skola

Present

jag må ha skolat
du  må ha skolat
han må ha skolat
vi  må ha skolat
ni  må ha skolat
de  må ha skolat

Past

jag skulle skola
du  skulle skola
han skulle skola
vi  skulle skola
ni  skulle skola
de  skulle skola

PluperfectConditional

Present

jag skulle skola
du  skulle skola
han skulle skola
vi  skulle skola
ni  skulle skola
de  skulle skola

Perfect

jag skulle ha skolat
du  skulle ha skolat
han skulle ha skolat
vi  skulle ha skolat
ni  skulle ha skolat
de  skulle ha skolat

Imperative


du  skola

vi  Låt oss skola
ni  skola

Etymology

Verbs conjugated like skola

skola,

Translations

Swedish verb "skola"

In questions to suggest a possible future action

Indicating future action

Indicating the simple future tense

3 translations found.

skola

SKOLA skω³la², v.¹ -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
[sv. dial. skola; jfr fvn. skorða, stötta upp (båt), nor. dial. skorda, skole stötta upp (båt) skola; avledn. av SKOL sbst.¹, SKOLA, sbst.¹]

More information and the source for the information: SAOB