Swedish, all forms: skola

Swedish, all forms verb 'skola' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: skola
Supine: skolat
Gerund: skolande

Indicative

Present

jagskolar; ska; skall
duskolar; ska; skall
han;honskolar; ska; skall
viskolar; ska; skall
niskolar; ska; skall
deskolar; ska; skall

Perfect

jaghar skolat
duhar skolat
han;honhar skolat
vihar skolat
nihar skolat
dehar skolat

Past

jagskolade; skulle
duskolade; skulle
han;honskolade; skulle
viskolade; skulle
niskolade; skulle
deskolade; skulle

Pluperfect

jaghade skolat
duhade skolat
han;honhade skolat
vihade skolat
nihade skolat
dehade skolat

Future

jagskall skola
duskall skola
han;honskall skola
viskall skola
niskall skola
deskall skola

Future perfect

jagskall ha skolat
duskall ha skolat
han;honskall ha skolat
viskall ha skolat
niskall ha skolat
deskall ha skolat

Conjunctive

Present

jagmå skola
dumå skola
han;honmå skola
vimå skola
nimå skola
demå skola

Present

jagmå ha skolat
dumå ha skolat
han;honmå ha skolat
vimå ha skolat
nimå ha skolat
demå ha skolat

Past

jagskulle skola
duskulle skola
han;honskulle skola
viskulle skola
niskulle skola
deskulle skola

Pluperfect

jagskulle ha skolat
duskulle ha skolat
han;honskulle ha skolat
viskulle ha skolat
niskulle ha skolat
deskulle ha skolat

Conditional

Present

jagskulle skola
duskulle skola
han;honskulle skola
viskulle skola
niskulle skola
deskulle skola

Perfect

jagskulle ha skolat
duskulle ha skolat
han;honskulle ha skolat
viskulle ha skolat
niskulle ha skolat
deskulle ha skolat

Imperative

duskola
viLåt oss skola
niskola

Verbs conjugated like skola

skola,

Translations

Swedish verb "skola"

In questions to suggest a possible future action

Indicating future action

Indicating the simple future tense

3 translations found.

Etymology

Additional Information

skola
komma att (anger framtid)
[A/x ska + INF]

Engelsk översättning
will, shall

Exempel

huset ska rivas---the building is going to be pulled down


Svenskt uppslagsord
ska el. skall skulle skolat skola verb
vara tvungen; måste (anger plikt eller nödvändighet)
[A ska + INF]

Engelsk översättning
shall, must, have to

Exempel

du ska komma i tid---you must come on time


Svenskt uppslagsord
skola se ska

Engelsk översättning
will, shall


Svenskt uppslagsord
skolar skolade skolat skola(!) verb
utbilda, lära
[A skolar B]

Engelsk översättning
train, teach

Exempel

han skolades om till snickare---he was retrained as a carpenter

Sammansättningar/avledningar

skolad---skilled
skolning---training


Verbet "skola" kan användas både som hjälpverb och i betydelsen "ge skolning". Hjälpverbet bär formerna skola, ska(ll), skulle och skolat.

skola

SKOLA skω³la², v.¹ -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
[sv. dial. skola; jfr fvn. skorða, stötta upp (båt), nor. dial. skorda, skole stötta upp (båt) skola; avledn. av SKOL sbst.¹, SKOLA, sbst.¹]

More information and the source for the information: SAOB