Swedish, all forms: skära

Swedish, all forms verb 'skära' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: skära
Supine: skurit
Gerund: skärande

Indicative

Present

jagskär
duskär
han;honskär
viskär
niskär
deskär

Perfect

jaghar skurit
duhar skurit
han;honhar skurit
vihar skurit
nihar skurit
dehar skurit

Past

jagskar
duskar
han;honskar
viskar
niskar
deskar

Pluperfect

jaghade skurit
duhade skurit
han;honhade skurit
vihade skurit
nihade skurit
dehade skurit

Future

jagskall skära
duskall skära
han;honskall skära
viskall skära
niskall skära
deskall skära

Future perfect

jagskall ha skurit
duskall ha skurit
han;honskall ha skurit
viskall ha skurit
niskall ha skurit
deskall ha skurit

Conjunctive

Present

jagmå skära
dumå skära
han;honmå skära
vimå skära
nimå skära
demå skära

Present

jagmå ha skurit
dumå ha skurit
han;honmå ha skurit
vimå ha skurit
nimå ha skurit
demå ha skurit

Past

jagskulle skära
duskulle skära
han;honskulle skära
viskulle skära
niskulle skära
deskulle skära

Pluperfect

jagskulle ha skurit
duskulle ha skurit
han;honskulle ha skurit
viskulle ha skurit
niskulle ha skurit
deskulle ha skurit

Conditional

Present

jagskulle skära
duskulle skära
han;honskulle skära
viskulle skära
niskulle skära
deskulle skära

Perfect

jagskulle ha skurit
duskulle ha skurit
han;honskulle ha skurit
viskulle ha skurit
niskulle ha skurit
deskulle ha skurit

Imperative

duskära
viLåt oss skära
niskära

Etymology

Additional Information

skära
ljusröd, rosa
se bildtema 20

Engelsk översättning
pink, light red


Svenskt uppslagsord
skär skar skurit skär! skära verb
bearbeta med kniv (för att dela upp el. skilja ifrån något) (bildligt om ljud, färg etc "vara skarp och obehaglig")
[A skär x; x skär]

Engelsk översättning
cut; slice; carve; intersect; cleave; jar, grate

Exempel

skära bröd---cut bread
skära till en käpp---carve a walking stick
ett skärande ljud---a rasping sound


Svenskt uppslagsord
skär sig skar skurit skär! skära verb
få skärsår
[A skär sig]

Engelsk översättning
cut oneself

Exempel

han skar sig i fingret---he cut his finger


Svenskt uppslagsord
skär sig skar skurit skär! skära verb
inte fungera tillsammans, passa illa ihop
[x och y skär sig]

Engelsk översättning
clash; fall out

Exempel

färgerna skär sig---the colours clash


Svenskt uppslagsord
skära skäran skäror subst.
kort halvcirkelformad lie (även bildligt)

Engelsk översättning
sickle; crescent

Sammansättningar/avledningar

månskära---crescent moon

skära

SKÄRA ʃä³ra² l.ʃæ³ra² v.¹ -ade (Psalt. 51: 9 (Bib. 1541) osv.); förr äv. -er, -de, -t, -d ( pr. sg. -ar LPETRI KO 50 (1571) osv.; -er G1R 5: 27 (1528), KOF 1: 476 (c. 1618). – imper. sg. skär Ordb. SCHULTZE 4426 (c. 1755) ; skära Psalt. 51: 9 (Bib. 1541) osv. = ipf. -ade Minnest. ATTERBOM 2: 119 (1847: skärades, pass.) osv.; -de 1Mack. 4: 43 (1541). – sup. skärat HimLif. PHRYGIUS 84 (1615) osv. – p. pf. skärad Modersch. SCHRODERUS 176 (1642: skärat, n. sg.) osv. skärd Hes. 43: 22 (Bib. 1541 : skäärdt, n. sg.), 3Post. LPETRI 49 b (1555), BrWalter RUNEBERG 219 (1868: skärdt, n. sg.)). vbalsbst. -ANDE, -ING (†, HYLTÉNCAVALLIUS Vär. 1: 178 (1863: skärings- och reningsfest)), -NING. Anm. Beträffande n. sg. skärt se anm. under SKÄR, adj.¹ (jfr äv. SKÄRT). ( sker- 1528–1712. skär- (skiä-, skjä-, skää-) 1541 osv.)
[ fsv. skära; motsv. fd. sk(i)æræ: (d. skære), fvn. skǽra; avledn. av SKÄR, adj.¹. Jfr SKÄRSEL, SKÄRT]
(numera nästan bl. i vitter l. högre stil)

More information and the source for the information: SAOB