Swedish, all forms: sjunka

Swedish, all forms verb 'sjunka' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: sjunka
Supine: sjunkit
Gerund: sjunkande

Indicative

Present

jagsjunker
dusjunker
han;honsjunker
visjunker
nisjunker
desjunker

Perfect

jaghar sjunkit
duhar sjunkit
han;honhar sjunkit
vihar sjunkit
nihar sjunkit
dehar sjunkit

Past

jagsjönk
dusjönk
han;honsjönk
visjönk
nisjönk
desjönk

Pluperfect

jaghade sjunkit
duhade sjunkit
han;honhade sjunkit
vihade sjunkit
nihade sjunkit
dehade sjunkit

Future

jagskall sjunka
duskall sjunka
han;honskall sjunka
viskall sjunka
niskall sjunka
deskall sjunka

Future perfect

jagskall ha sjunkit
duskall ha sjunkit
han;honskall ha sjunkit
viskall ha sjunkit
niskall ha sjunkit
deskall ha sjunkit

Conjunctive

Present

jagmå sjunka
dumå sjunka
han;honmå sjunka
vimå sjunka
nimå sjunka
demå sjunka

Present

jagmå ha sjunkit
dumå ha sjunkit
han;honmå ha sjunkit
vimå ha sjunkit
nimå ha sjunkit
demå ha sjunkit

Past

jagskulle sjunka
duskulle sjunka
han;honskulle sjunka
viskulle sjunka
niskulle sjunka
deskulle sjunka

Pluperfect

jagskulle ha sjunkit
duskulle ha sjunkit
han;honskulle ha sjunkit
viskulle ha sjunkit
niskulle ha sjunkit
deskulle ha sjunkit

Conditional

Present

jagskulle sjunka
duskulle sjunka
han;honskulle sjunka
viskulle sjunka
niskulle sjunka
deskulle sjunka

Perfect

jagskulle ha sjunkit
duskulle ha sjunkit
han;honskulle ha sjunkit
viskulle ha sjunkit
niskulle ha sjunkit
deskulle ha sjunkit

Imperative

dusjunk
viLåt oss sjunka
nisjunk

Translations

Swedish verb "sjunka"

Descend into liquid, etc

1 translations found.

Etymology

Additional Information

sjunka
gå mot botten (särskilt om skadat fartyg)
[x/A sjunker]

Engelsk översättning
sink, go down

Exempel

fartyget sjönk strax utanför kusten---the ship went down somewhere off the coast


Svenskt uppslagsord
sjunker sjönk sjunkit sjunka verb
ofta med partikel långsamt falla
[A/x sjunker (ner, ihop etc)]

Engelsk översättning
sink, fall, drop

Exempel

han sjönk ihop på golvet---he sank to the floor


Svenskt uppslagsord
sjunker sjönk sjunkit sjunka verb
minska
[x sjunker]

Engelsk översättning
sink, do down, subside

Exempel

grundvattnet sjunker---the water table is sinking
priserna på aktier sjönk under måndagen---share prices fell on Monday
sjunkande ålder för rökdebuten---drop in the age at which youngsters start smoking

sjunka

SJUNKA ~ ʃuŋ³ka² v. -er, sjönk ~ /öNk4, äv. (numerabl. arkaiserande, i vitter stil, l. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) sank ~sAN4k, sjönko ~/öN3kO2, sjunkit ~/uN3kit2, sjunken ~/uN3ken2, förr äv. -te, -t, -t; förr äv. SJUCKA, v. -er, sjöck, sjuckit, sucken ( pr. ind. sg. sinker AXELSON K12Tid 314 (i handl. fr. 1711; möjl. felaktigt för siunker). sjucker (siu-) BOLAVI 6 a (1578), SAHLSTEDT (1773). sjunker (siu-) Psalt. 69: 15 (öv. 1536 osv. sunker TRIEWALD Konst. 20, 21 (1734). – ipf. ind. sg. sack Dom. 4: 21 (Bib. 1541). sank G1R 12: 240 (1539: nidsanck), ÖSTERGREN (1938; angivet ss. förekommande "skönl. ngn gång"). sjunkte (siu-) HIÄRNE 2Anl. 169 (1706), Posten 1769, s. 891. sjöck SAHLSTEDT (1773), DALIN (1854; angivet ss. vard.). sjönk (siö-) Ordb. SCHULTZE 4145 (c. 1755) osv. sånk Suml. BUREUS 26(c. 1600), KKD 5: 123 (1710). sönk Sprachm. GIESE 1–3: 284 (1730), LUNDELL299 (1893). – ipf. ind. pl. sjönko WESTE (1807) osv. sunko (-e) Psalt. 46: 3 (Bib. 1541), DALIN (1854; angivet ss. föråldrat). sönko LIND (1749), SvSpr. SCHILLER 191 (1859).– ipf. konj. sjönke SvGr. SAHLSTEDT 70 (1769) osv. sunke ARVIDI 80 (1651). sönke PDAATTERBOM i PoetK 1820, 2: 173, SvSpr. BOIVIE 242, Bil. (1834). – sup. sjuckit SAHLSTEDT (1773), DALIN (1854; angivet ss. vard.). sjunkit (siu-, -et) Bel. CHRONANDER H 8 a (1649) osv. sjunkt Ljungbl. TOPELIUS 236 (1860; i rimställning). sunkit (-et, -itt) Läk. OMARTINI 26 (c. 1600), SvSpr. SCHILLER 191 (1859). – p. pf. sjunken (siu-, skju-, -in) BtÅboH I. 6: 203 (1633: nedsiunken) osv. sjunkt (siu-) Resa OSBECK 283 (1752, 1757), Fielding EKELUND 221 (1765: Insiunkte, pl.). suckin Röthm. ULLENIUS § 30 (1730: hopsuckin). sunken (-in) nidersunckne), (1539: 12: 221 G1RSvSpr. SCHILLER 191 (1859)). vbalsbst. -ANDE, -NING (numeraföreträdesvis i fackspr. o. ss. senare led i ssgr); -ARE (se avledn.). (sjunk- (schu-, siu-, siw-, skiu-) 1526 osv. sjuck- (siu-) 1541 (: bortsiucka) – 1854)
[ fsv. siunka, sv. dial. sjunka, sinka, sjucka; jfr fd. siunkæ (d. synke), fvn. søkkva, nor. synke, søkke, got. sigqan, fsax. sinkan (mlt., lt. sinken), mnl. sinken (holl. zinken), fht. sinkan (mht., t. sinken), ags. sincan (eng. sink); till den avljudande stam som äv. föreligger i SANK, adj. – Jfr SACKA v.¹, SÄNKA]

More information and the source for the information: SAOB