Swedish, all forms: sitta

Swedish, all forms verb 'sitta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: sitta
Supine: suttit; setat
Gerund: sittande

Indicative

Present

jagsitter
dusitter
han;honsitter
visitter
nisitter
desitter

Perfect

jaghar suttit; setat
duhar suttit; setat
han;honhar suttit; setat
vihar suttit; setat
nihar suttit; setat
dehar suttit; setat

Past

jagsatt
dusatt
han;honsatt
visatt
nisatt
desatt

Pluperfect

jaghade suttit; setat
duhade suttit; setat
han;honhade suttit; setat
vihade suttit; setat
nihade suttit; setat
dehade suttit; setat

Future

jagskall sitta
duskall sitta
han;honskall sitta
viskall sitta
niskall sitta
deskall sitta

Future perfect

jagskall ha suttit; setat
duskall ha suttit; setat
han;honskall ha suttit; setat
viskall ha suttit; setat
niskall ha suttit; setat
deskall ha suttit; setat

Conjunctive

Present

jagmå sitta
dumå sitta
han;honmå sitta
vimå sitta
nimå sitta
demå sitta

Present

jagmå ha suttit; setat
dumå ha suttit; setat
han;honmå ha suttit; setat
vimå ha suttit; setat
nimå ha suttit; setat
demå ha suttit; setat

Past

jagskulle sitta
duskulle sitta
han;honskulle sitta
viskulle sitta
niskulle sitta
deskulle sitta

Pluperfect

jagskulle ha suttit; setat
duskulle ha suttit; setat
han;honskulle ha suttit; setat
viskulle ha suttit; setat
niskulle ha suttit; setat
deskulle ha suttit; setat

Conditional

Present

jagskulle sitta
duskulle sitta
han;honskulle sitta
viskulle sitta
niskulle sitta
deskulle sitta

Perfect

jagskulle ha suttit; setat
duskulle ha suttit; setat
han;honskulle ha suttit; setat
viskulle ha suttit; setat
niskulle ha suttit; setat
deskulle ha suttit; setat

Imperative

dusitt
viLåt oss sitta
nisitt

Translations

Swedish verb "sitta"

Occupy a place

  • English: be.

Of a person, be in a position in which the upper body is upright and the legs are supported

  • English: sit.

Of an object: occupy a given position permanently

  • English: sit.

To be a member of a deliberative body

  • English: sit.

4 translations found.

Etymology

Additional Information

sitta
vila på bakdelen med överkroppen upprätt; vila på en stol
[A sitter (på x)]

Engelsk översättning
sit, be seated (sitting)

Exempel

sitta på stolen---be seated on the chair
sitta i en fåtölj---sit in an armchair
sitta till bords---sit down at the table

Stående uttryck

sitta på huk ("med lårens baksida vilande mot hälarna")---squat ("sit on one's heels")

Sammansättningar/avledningar

sitt|plats -en---seat


Svenskt uppslagsord
sitter satt suttit sitt! sitta verb
hålla på med en viss verksamhet, fungera som
[A sitter (som) + PRED]

Engelsk översättning
be; act (serve) as

Exempel

sitta barnvakt---be babysitting
sitta i fängelse---be in prison
sitta som ordförande---act as chairman
den sittande regeringen---the government in power


Svenskt uppslagsord
sitter satt suttit sitt! sitta verb
vara placerad (särskilt "vara säker fäst")
[x sitter + SÄTT]

Engelsk översättning
be placed (located); be fixed (fitted, kept in place)

Exempel

det satt spikar på väggen---there were nails in the wall
stolpen sitter som berget---the post just won't budge


Svenskt uppslagsord
sitter satt suttit sitt! sitta verb
passa (om kläder)

Engelsk översättning
fit

Exempel

byxorna sitter snyggt---the trousers fit well


Svenskt uppslagsord
sitter emellan satt suttit sitta verb
bli oskyldigt lidande
[A sitter emellan]

Engelsk översättning
suffer; be the sufferer

Exempel

barnen får ofta sitta emellan när föräldrarna bråkar---when parents fight it's often the children who suffer


Svenskt uppslagsord
sitter inne satt suttit sitta verb
sitta i fängelse
[A sitter inne]

Engelsk översättning
be in prison, do time


Svenskt uppslagsord
sitter inne med satt suttit sitta verb

Engelsk översättning
possess, be in possession of

Stående uttryck

sitta inne med ("förfoga över") (viktiga upplysningar)---be in possession of (" have at one's disposal") (important information)


Svenskt uppslagsord
sitter åt satt suttit sitta verb
sitta trångt
[x sitter åt]

Engelsk översättning
be tight (a tight fit), be too tight

Exempel

byxorna sitter åt kring midjan---the trousers are too tight round the waist

Stående uttryck

det satt hårt åt ("var svårt")---it was a tough job ("was difficult")

sitta

SITTA sit³a², v. -er, satt ~sAt4, sutto ~su3tO2, äv. (numera bl., föga br., i ålderdomligt spr.) suto ~sU3tO2, suttit ~sut3it2, äv. setat ~se3tAt2 l. (numera bl., föga br., i ålderdomligt spr.) sutit ~sU3tit2, sutten ~sut3en2, äv. (numera bl., föga br., i ålderdomligt spr.) suten ~sU3ten2. 1:o Hos LOW (1889) uppges, att ipf. ind. sg. i ovårdat sthmsspr. uttalas med kort å-ljud
[jfr sv. dial. sått.]
2:o P. pf. förekommer numera nästan bl. i bet. 1 s o. ss. senare led i ssgr. 3:o Former av verbet sitta ha stundom ersatt motsv. former av verbet sätta, t. ex.: Hon hafuer wnt gården till Samuel sin mågh för dätt sättet skull, at medh tijden, det skulle så trängia wille hon på sijn gamble dagar, sitia sigh in medh honom. EkenäsDomb. 1: 246 (1659). Se härom närmare under SÄTTA. ( pr. ind. sg. pass. sittes Lag 1734, s. 340 (: försittes) osv. sitts Phosph. 1813, s. 205 (: besitts) osv. ipf. ind. sg. saadh UpplDomb. 5: 193 (1599). saat ArbogaTb. 3: 346 (1525), Es. BALCK 37 (1603). saatt HH 20: 174 (c. 1585). sat G1R 2: 135 (1525), LIND (1738). satt HSH 23: 12 (1525) osv. såt Vitt. LEYONCRONA 139 (c. 1685), KKD 5: 215 (1711). sått Wivallius SCHÜCK 1: 70 (i handl. fr. 1632; med pluralt subj.), LUCIDOR (SVS) 41 (c. 1670), LIND 1: 1427 (1749); jfr anm. 1:o ovan. ipf. ind. pl. saato (-e) SthmSkotteb. 3: 188 (1521), G1R 3: 217 (1526). saatto (-e) UpplDomb. 3: 83 (1530). satiom, 1 pers. ArbogaTb. 3: 334 (1522). sato (-e) JönkTb. 113 (1526), BtFinlH 2: 164 (1552). satte UpplDomb. 3: 108 (1541), Theatr. FERNANDER 127 (1695). sotho (-e) UpplDomb. 3: 109 (1541), 3SthmTb. 7: 2 (1608). sotto (-a) BtFinlH 2: 1 (1537), HFinlÖ 3992 (c. 1730). suto (-e) HH XXIII. 1: 277 (1563; enligt senare avskrift), GävleTb. 82 (1634, Lotus GYLLENSTEN 57 (1966). sutto (-e) Urs. SCHRODERUS E 2 a (1626: besutte) osv. såtje TbLödöse 83 (1588). såto (-e) Mat. 14: 9 (NT 1+1526), Modersm. NORDVALL 74 (1863). såtto (-e) Kr. OPETRI 225 (c. 1540), CAEHRENSVÄRD Brev 1: 120 (1787). sååthe UpplDomb. 7: 23 (1548). sååtte UpplDomb. 7: 3 (1545), Därs. 75 (1554). ipf. konj. sotte PRYTZ G1 H 4 a (1621), RUDBECKIUS Luther Cat. 29 (1667). sute Minn. ATTERBOM 533 (1818), LARSSON I BY SistKärv. 42 (1914; i rimställning. suto, sg. Dikt. WIVALLIUS 87 (1632), G1 CELSIUS 2: 326 (1753). sutte 2RARP 20: 60 (1760) osv. såte G1R 8: 272 (1533), Modersm. NORDVALL 74 (1863). såto, sg. SvOrds. B 6 a (1604), KKD 2: 247 (1718). såtte RONDELETIUS 22 (1614), AV MURENIUS 109 (c. 1644), ;1713 (36 § Dav. SWEDBERG pl- såtto RÅLAMB 4: 8 (1690; pl.). sup. seetat Bref RUDBECK 13 (1662). setat (-adt) Wivallius SCHÜCK 1: 165 i handl. fr. 1631) osv. setet (-edh, -ett) Tb. OPETRI 42 (1524), TbLödöse 22 (1587). setit (-iit) JönkTb. 111 (1525), TbLödöse 484 (1601: wtsethit). settat (-adt) Resa WILLMAN 210 (1667), CJ CRUSENSTOLPE 1: 142 (1845). settet RA I. 1: 516 (1547), HovförtärSthm 1726, s. 472. -siettiath TbLödöse 265 (1592: fförsiettiath). sijttidtt G1R 27: 170 (1557). sitit (-id, -itt) G1R 1: 51 (1523), ConsAcAboP 3: 42 (1655). sitt G1R 24: 371 (1554). sittat (-att) CAEHRENSVÄRD (1789) hos WARBURG Ehrensvärd 208, Bref WENNERBERG 2: 113 (1852). sittet (-e, -ed, -edt G1R 4: 35 (1527: besitthet), Bref EKEBLAD 1: 343 (1654; rättat efter hskr.). sittiatt 3SthmTb. 5: 378 (1604). sitit (-id, -idt, -idtt, -iidt, -itt) G1R 3: 295 (1526), RannsaknAntikv. I. 1: 117 (1667). -sottid UpplDomb. 5: 157 (1594: vdsottid). sutet (-edh, -edt, -ett) HH XIII. 1: 143 (1564), VDAkt. 1735, nr 387 (: widsutet). sutit (-sudt-, -idt, -itt) HH XIII. 1: 143 (1564), ÖSTERGREN (1938). sutat ÄLivrustk. CEDERSTRÖM o. MALMBORG 5 (i handl. fr. 1683), LINNÉ Bref I. 3: 331 (1771). suttet (-e, -edt, -ett) HH XIII. 1: 49 (1562), VDP 1691, s. 992. suttit (-i, -idt, -itt) RA I. 1: 369 (1544; enlig senare avskrift), SkinnkamRSthm 1552 A, s. 23, osv. -szitzied G1R 8: 171 (1533: forszitied). såtat HusgKamRSthm 1724–26, s. 1128 sätat (-adt) Weise 121, 190(1697). sättat Weise 42 (1697. sättet KKD 7: 295 (c. 1725). sättie BtHforsH 1: 32 (1594). p. pf. -sattne, pl. SUFinlH 1: 169 (1601: fulsattne, pl.; sannol. felaktigt för fulsätne). -setin Kr. OPETRI 90 (c. 1540: besetin), Jes. 57: 15 (Bib. 1618: besetne, sg. best.); jfr Arndt MURÆUS 4: 19 (1648). -setten (-in) G1R 8: 221 (1533: besettna, pl.), SUFinlH 2: 315 (1607: fulsetten). -sitin G1R 2: 61 (1525: besithna, pl.), Jes. 57: 15 (Bib. 1703: besitne, sg. best.); jfr NOHRBORG 1061 (c. 1765). sitten (-in) OPETRI 1: 75 (1526: besitten), i bet.; 1614 handl. fr. i 219 ( G2A WIDEKINDI 2 m, Lagerfelt Manifest. O 4 a (1644; i bet. 2 m, VERELIUS 83 (1681: Besittin). suten (-in) KalmPriv. 1620. s. 46 (i bet. 2 m, SvSpr. SCHILLER 202 (1859), Malm DIDRING 2: 67 (1915: försuten). sutten (-in) AOXENSTIERNA 2: 224 (1615: besutten), Därs. 619 (1624; i bet. 2 m, ArbT 1947, nr 214, s. 4 (i bet. 1 a, osv. Ordspr. HOLM 285 (1964: suttet, n. sg.; i bet. 1

More information and the source for the information: SAOB