Swedish, all forms: särlägga

Swedish, all forms verb 'särlägga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: särlägga
Supine: särlagt
Gerund: särläggande

Indicative

Present

jagsärlägger
dusärlägger
han;honsärlägger
visärlägger
nisärlägger
desärlägger

Perfect

jaghar särlagt
duhar särlagt
han;honhar särlagt
vihar särlagt
nihar särlagt
dehar särlagt

Past

jagsärlade
dusärlade
han;honsärlade
visärlade
nisärlade
desärlade

Pluperfect

jaghade särlagt
duhade särlagt
han;honhade särlagt
vihade särlagt
nihade särlagt
dehade särlagt

Future

jagskall särlägga
duskall särlägga
han;honskall särlägga
viskall särlägga
niskall särlägga
deskall särlägga

Future perfect

jagskall ha särlagt
duskall ha särlagt
han;honskall ha särlagt
viskall ha särlagt
niskall ha särlagt
deskall ha särlagt

Conjunctive

Present

jagmå särlägga
dumå särlägga
han;honmå särlägga
vimå särlägga
nimå särlägga
demå särlägga

Present

jagmå ha särlagt
dumå ha särlagt
han;honmå ha särlagt
vimå ha särlagt
nimå ha särlagt
demå ha särlagt

Past

jagskulle särlägga
duskulle särlägga
han;honskulle särlägga
viskulle särlägga
niskulle särlägga
deskulle särlägga

Pluperfect

jagskulle ha särlagt
duskulle ha särlagt
han;honskulle ha särlagt
viskulle ha särlagt
niskulle ha särlagt
deskulle ha särlagt

Conditional

Present

jagskulle särlägga
duskulle särlägga
han;honskulle särlägga
viskulle särlägga
niskulle särlägga
deskulle särlägga

Perfect

jagskulle ha särlagt
duskulle ha särlagt
han;honskulle ha särlagt
viskulle ha särlagt
niskulle ha särlagt
deskulle ha särlagt

Imperative

dusärlägg
viLåt oss särlägga
nisärlägg