Swedish, all forms: rinna

Swedish, all forms verb 'rinna' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: rinna
Supine: runnit
Gerund: rinnande

Indicative

Present

jagrinner
durinner
han;honrinner
virinner
nirinner
derinner

Perfect

jaghar runnit
duhar runnit
han;honhar runnit
vihar runnit
nihar runnit
dehar runnit

Past

jagrann
durann
han;honrann
virann
nirann
derann

Pluperfect

jaghade runnit
duhade runnit
han;honhade runnit
vihade runnit
nihade runnit
dehade runnit

Future

jagskall rinna
duskall rinna
han;honskall rinna
viskall rinna
niskall rinna
deskall rinna

Future perfect

jagskall ha runnit
duskall ha runnit
han;honskall ha runnit
viskall ha runnit
niskall ha runnit
deskall ha runnit

Conjunctive

Present

jagmå rinna
dumå rinna
han;honmå rinna
vimå rinna
nimå rinna
demå rinna

Present

jagmå ha runnit
dumå ha runnit
han;honmå ha runnit
vimå ha runnit
nimå ha runnit
demå ha runnit

Past

jagskulle rinna
duskulle rinna
han;honskulle rinna
viskulle rinna
niskulle rinna
deskulle rinna

Pluperfect

jagskulle ha runnit
duskulle ha runnit
han;honskulle ha runnit
viskulle ha runnit
niskulle ha runnit
deskulle ha runnit

Conditional

Present

jagskulle rinna
duskulle rinna
han;honskulle rinna
viskulle rinna
niskulle rinna
deskulle rinna

Perfect

jagskulle ha runnit
duskulle ha runnit
han;honskulle ha runnit
viskulle ha runnit
niskulle ha runnit
deskulle ha runnit

Imperative

durinn
viLåt oss rinna
nirinn

Translations

Swedish verb "rinna"

To flow

  • English: run.

1 translations found.

Etymology

- fsv.: springa, rinna, isl. ds. (sällsynt) = got., fsax., fhty. rinnan (ty. rinnen), ags. rinnan, iernan (om vars form se Kieckers IF 38: 216; eng. run) ds., i got. blott: springa; snarast ytterst till en ie. rot ren, som utvidgats antingen med ett presentiskt u (jfr brinna) el. ett presentiskt n (jfr mir. as-roinnim, springer undan, av *ronniö); jfr, till den urspr, rotformen (med avljud), fsv., isl. runi, sv. dial. rån(n)e, fargalt, o. got. runs, ags. ryne, lopp. Sammanställningen med roten rei i sanskr. rín-vati, låter flyta, rïlí-, lopp, ström, lat. rïvus, flod (jfr under resa l o. Rhen), möter formella svårigheter. - Västnord. renna är egentl. = kausativet ränna.

Additional Information

rinna
flyta, strömma (om vätska)
[x rinner]

Engelsk översättning
run, flow

Exempel

avloppsvattnet rann ut i havet---the waste water ran into the sea
smältvattnet rinner fort undan---the meltwater soon runs away
låt musslorna rinna av!---drain the mussels!

Stående uttryck

rinna ut i sanden ("bli resultatlös")---come to nothing, fizzle out

rinna

RINNA rin³a², v. -er rin⁴er, rann ran⁴, runno run³ω², runnit run³it², runnen run³en² (pr. sg. rin Suml. BUREUS 22 (c. 1600); rinder Visb. 1: 260 (c. 1620), KKD 7: 15 (1701); riner KKD 3: 112 (1710); rinner VarRerV 56 (1538) osv. – ipf. sg. rand(h) KR. BRAHE 25 (c. 1585), Visb. 1: 133 (c. 1620); rann (ran) Kr. OPETRI 333 (c. 1540) osv. – sup. runit Suml. BUREUS 44 (c. 1600: runidh; rättat efter hskr.), KKD 7: 59 (1704); runnit (-et) E14 HUND 187 (1605: bort runnet) osv. – p. pf. rundna, sg. best. Heywood CHENON 1: 40 (1772: förrundna); rundne, pl. o. best. SAHLSTEDT (1773); runnen (-in) SVARTG1 106 (1561) osv.). vbalsbst. -ANDE, -ELSE (numera bl. i ssgn UPP-RINNELSE, Messenius TEMPEUS 1 (1612: vprinnelse), WOLLLMHAUS Ind. H 8 b (1652: sammanrinnelse), Bondepract. C 4 a (1662: Ögons rinnelse) SILVIUS Mornay 413 (1674: vprinnelse) osv.), -ING (utom i fackspr. numera nästan bl. ss. senare led i ssgr, VERELIUS 299 (1681: Vprinning) VetAH 1799 s. 259, osv.). ( rijn- 1557 (: rijnennndes. p. pr.). rin- 1710 (: riner, pr. sg.)1821 (: rinslagger). rinn- 1536 osv.)
[fsv. rinna; jfr fd. rinnæ (d. rinde), isl. rinna (vid sidan av renna) got., fsax., flit. o. feng. rinnan; sannol. till en (på ett l. alinat sätt utvidgad) ieur. rot ren, som äv. föreligger i RÅNE. – Jfr RINN, RINNEL, RÄNNA, v., RÄNNE]
[file:R2101]

More information and the source for the information: SAOB