Swedish, all forms: rådslå

Swedish, all forms verb 'rådslå' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: rådslå
Supine: rådslagit
Gerund: rådslående

Indicative

Present

jagrådslår
durådslår
han;honrådslår
virådslår
nirådslår
derådslår

Perfect

jaghar rådslagit
duhar rådslagit
han;honhar rådslagit
vihar rådslagit
nihar rådslagit
dehar rådslagit

Past

jagrådslog
durådslog
han;honrådslog
virådslog
nirådslog
derådslog

Pluperfect

jaghade rådslagit
duhade rådslagit
han;honhade rådslagit
vihade rådslagit
nihade rådslagit
dehade rådslagit

Future

jagskall rådslå
duskall rådslå
han;honskall rådslå
viskall rådslå
niskall rådslå
deskall rådslå

Future perfect

jagskall ha rådslagit
duskall ha rådslagit
han;honskall ha rådslagit
viskall ha rådslagit
niskall ha rådslagit
deskall ha rådslagit

Conjunctive

Present

jagmå rådslå
dumå rådslå
han;honmå rådslå
vimå rådslå
nimå rådslå
demå rådslå

Present

jagmå ha rådslagit
dumå ha rådslagit
han;honmå ha rådslagit
vimå ha rådslagit
nimå ha rådslagit
demå ha rådslagit

Past

jagskulle rådslå
duskulle rådslå
han;honskulle rådslå
viskulle rådslå
niskulle rådslå
deskulle rådslå

Pluperfect

jagskulle ha rådslagit
duskulle ha rådslagit
han;honskulle ha rådslagit
viskulle ha rådslagit
niskulle ha rådslagit
deskulle ha rådslagit

Conditional

Present

jagskulle rådslå
duskulle rådslå
han;honskulle rådslå
viskulle rådslå
niskulle rådslå
deskulle rådslå

Perfect

jagskulle ha rådslagit
duskulle ha rådslagit
han;honskulle ha rådslagit
viskulle ha rådslagit
niskulle ha rådslagit
deskulle ha rådslagit

Imperative

durådslå
viLåt oss rådslå
nirådslå

Etymology

Additional Information

rådslå

RÅDSLÅ rå³d~slå², v. -slår, -slog, -slagit, -slagen (se för övr. SLÅ, v.). vbalsbst. -SLÅENDE, -SLÅNING (†, Linc. 1640, Cellarius 102 (1729)), -SLAGNING; -SLAGARE (se avledn.); förr äv. RÅDSLAGA, v.; pr. sg. pass. -slages (HT 1895, s. 431 (1645)); ipf. -slagede (G1 TEGEL 2: 348 (1622)), -slagde (Beskr. PETREIUS 2: 32 (1614)); ipf. pass. -slagades (KamKollP 3: 152 (1642)); förr äv. RÅDSLÅS, v. dep. -slås, -slogs, -slagits. ( råd- (rååd-) 1526 osv. rådz- 1526. -slaga 1614–1645. -slå 1526 (: rådzslogho) osv.)
[jfr dan. o. nor. rådslå; efter mlt. rātslān, rātslagen (motsv. holl. raadslaan, raadslagen) l. t. ratschlagen, avledn. av mlt. rātslach resp. t. ratschlag (se RÅD SLAG). – Jfr BERÅDSLÅ]

More information and the source for the information: SAOB