Swedish: rådslå

Swedish verb 'rådslå' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: rådslå
Supine: rådslagit
Gerund: rådslående

Indicative

Present

jag rådslår
du  rådslår
han rådslår
vi  rådslår
ni  rådslår
de  rådslår

Perfect

jag har rådslagit
du  har rådslagit
han har rådslagit
vi  har rådslagit
ni  har rådslagit
de  har rådslagit

Past

jag rådslog
du  rådslog
han rådslog
vi  rådslog
ni  rådslog
de  rådslog

Pluperfect

jag hade rådslagit
du  hade rådslagit
han hade rådslagit
vi  hade rådslagit
ni  hade rådslagit
de  hade rådslagit

Future

jag skall rådslå
du  skall rådslå
han skall rådslå
vi  skall rådslå
ni  skall rådslå
de  skall rådslå

Future perfect

jag skall ha rådslagit
du  skall ha rådslagit
han skall ha rådslagit
vi  skall ha rådslagit
ni  skall ha rådslagit
de  skall ha rådslagit

Conjunctive

Present

jag må rådslå
du  må rådslå
han må rådslå
vi  må rådslå
ni  må rådslå
de  må rådslå

Present

jag må ha rådslagit
du  må ha rådslagit
han må ha rådslagit
vi  må ha rådslagit
ni  må ha rådslagit
de  må ha rådslagit

Past

jag skulle rådslå
du  skulle rådslå
han skulle rådslå
vi  skulle rådslå
ni  skulle rådslå
de  skulle rådslå

PluperfectConditional

Present

jag skulle rådslå
du  skulle rådslå
han skulle rådslå
vi  skulle rådslå
ni  skulle rådslå
de  skulle rådslå

Perfect

jag skulle ha rådslagit
du  skulle ha rådslagit
han skulle ha rådslagit
vi  skulle ha rådslagit
ni  skulle ha rådslagit
de  skulle ha rådslagit

Imperative


du  rådslå

vi  Låt oss rådslå
ni  rådslå

Etymology

rådslå

RÅDSLÅ rå³d~slå², v. -slår, -slog, -slagit, -slagen (se för övr. SLÅ, v.). vbalsbst. -SLÅENDE, -SLÅNING (†, Linc. 1640, Cellarius 102 (1729)), -SLAGNING; -SLAGARE (se avledn.); förr äv. RÅDSLAGA, v.; pr. sg. pass. -slages (HT 1895, s. 431 (1645)); ipf. -slagede (G1 TEGEL 2: 348 (1622)), -slagde (Beskr. PETREIUS 2: 32 (1614)); ipf. pass. -slagades (KamKollP 3: 152 (1642)); förr äv. RÅDSLÅS, v. dep. -slås, -slogs, -slagits. ( råd- (rååd-) 1526 osv. rådz- 1526. -slaga 1614–1645. -slå 1526 (: rådzslogho) osv.)
[jfr dan. o. nor. rådslå; efter mlt. rātslān, rātslagen (motsv. holl. raadslaan, raadslagen) l. t. ratschlagen, avledn. av mlt. rātslach resp. t. ratschlag (se RÅD SLAG). – Jfr BERÅDSLÅ]

More information and the source for the information: SAOB