Swedish: pådriva

Swedish verb 'pådriva' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: pådriva
Supine: pådrivit
Gerund: pådrivande

Indicative

Present

jag pådriver
du  pådriver
han pådriver
vi  pådriver
ni  pådriver
de  pådriver

Perfect

jag har pådrivit
du  har pådrivit
han har pådrivit
vi  har pådrivit
ni  har pådrivit
de  har pådrivit

Past

jag pådrev
du  pådrev
han pådrev
vi  pådrev
ni  pådrev
de  pådrev

Pluperfect

jag hade pådrivit
du  hade pådrivit
han hade pådrivit
vi  hade pådrivit
ni  hade pådrivit
de  hade pådrivit

Future

jag skall pådriva
du  skall pådriva
han skall pådriva
vi  skall pådriva
ni  skall pådriva
de  skall pådriva

Future perfect

jag skall ha pådrivit
du  skall ha pådrivit
han skall ha pådrivit
vi  skall ha pådrivit
ni  skall ha pådrivit
de  skall ha pådrivit

Conjunctive

Present

jag må pådriva
du  må pådriva
han må pådriva
vi  må pådriva
ni  må pådriva
de  må pådriva

Present

jag må ha pådrivit
du  må ha pådrivit
han må ha pådrivit
vi  må ha pådrivit
ni  må ha pådrivit
de  må ha pådrivit

Past

jag skulle pådriva
du  skulle pådriva
han skulle pådriva
vi  skulle pådriva
ni  skulle pådriva
de  skulle pådriva

PluperfectConditional

Present

jag skulle pådriva
du  skulle pådriva
han skulle pådriva
vi  skulle pådriva
ni  skulle pådriva
de  skulle pådriva

Perfect

jag skulle ha pådrivit
du  skulle ha pådrivit
han skulle ha pådrivit
vi  skulle ha pådrivit
ni  skulle ha pådrivit
de  skulle ha pådrivit

Imperative


du  pådriv

vi  Låt oss pådriva
ni  pådriv

Etymology

pådriva

PÅDRIVA på³~dri²va, v. -driver, -drev, -drevo, -drivit, -driven (se för övr. DRIVA, v.²). vbalsbst. -AN (†, Boupptsthm 28/10 1659), -ANDE, -ELSE (†, Föret. PHRYGIUS 23 1620, DÄHNERT 238 1746), -NING; -ARE, -ERSKA, se avledn.; jfr PÅ-DRIFT.
[av o. DRIVA, v.²]
(i fråga om bruklighet jfr anm. sp. 2716)
[PÅDRIVA 1]
1) till PÅ I 15, III 2: medelst slag (med hammare o. d.) pressa l. tvinga på (ngt) på ngt.
Reinhold och Fredrik hade.. blifvit färdiga med fatets uppsättande och pådrefvo nu de första banden. PoetK 1821, s. 7. Ur. ERICSSON 5 (1897).

More information and the source for the information: SAOB