Swedish: omsluta

Swedish verb 'omsluta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: omsluta
Supine: omslutat; inneslutit
Gerund: omslutande

Indicative

Present

jag omslutar
du  omslutar
han omslutar
vi  omslutar
ni  omslutar
de  omslutar

Perfect

jag har omslutat; inneslutit
du  har omslutat; inneslutit
han har omslutat; inneslutit
vi  har omslutat; inneslutit
ni  har omslutat; inneslutit
de  har omslutat; inneslutit

Past

jag omslutade; inneslöt
du  omslutade; inneslöt
han omslutade; inneslöt
vi  omslutade; inneslöt
ni  omslutade; inneslöt
de  omslutade; inneslöt

Pluperfect

jag hade omslutat; inneslutit
du  hade omslutat; inneslutit
han hade omslutat; inneslutit
vi  hade omslutat; inneslutit
ni  hade omslutat; inneslutit
de  hade omslutat; inneslutit

Future

jag skall omsluta
du  skall omsluta
han skall omsluta
vi  skall omsluta
ni  skall omsluta
de  skall omsluta

Future perfect

jag skall ha omslutat; inneslutit
du  skall ha omslutat; inneslutit
han skall ha omslutat; inneslutit
vi  skall ha omslutat; inneslutit
ni  skall ha omslutat; inneslutit
de  skall ha omslutat; inneslutit

Conjunctive

Present

jag må omsluta
du  må omsluta
han må omsluta
vi  må omsluta
ni  må omsluta
de  må omsluta

Present

jag må ha omslutat; inneslutit
du  må ha omslutat; inneslutit
han må ha omslutat; inneslutit
vi  må ha omslutat; inneslutit
ni  må ha omslutat; inneslutit
de  må ha omslutat; inneslutit

Past

jag skulle omsluta
du  skulle omsluta
han skulle omsluta
vi  skulle omsluta
ni  skulle omsluta
de  skulle omsluta

PluperfectConditional

Present

jag skulle omsluta
du  skulle omsluta
han skulle omsluta
vi  skulle omsluta
ni  skulle omsluta
de  skulle omsluta

Perfect

jag skulle ha omslutat; inneslutit
du  skulle ha omslutat; inneslutit
han skulle ha omslutat; inneslutit
vi  skulle ha omslutat; inneslutit
ni  skulle ha omslutat; inneslutit
de  skulle ha omslutat; inneslutit

Imperative


du  omsluta

vi  Låt oss omsluta
ni  omsluta

Etymology

omsluta

OMSLUTA om³~slɯ²ta, v., i bet. I -er, -slöt ~slø²t, -slöto ~slø²tω, -slutit ~slɯ²tit, -sluten ~slɯ²ten (Glys. BROMAN 1:6 (1726: omslutes, pr. ind. sg. pass) osv.) ((†) pr. ind. sg. -ar WALLENBERG (SVS) 1: 333 (1771). Est. LJUNGGREN 2:223 (1883); p. pf. -ad Ov. ADLERBETH 19 (1818). SEHLSTEDT 1:7 (1853, 1861)), i bet. II -ade ( Kopparb. JÄRTA 20 (1823: om slutade, p. pf. pl.), ÖSTERGREN (1933)) ((†) p. pf. pl. -slutna 2 RA 3:580 (1734)); se för övr. sluta. vbalsbst. -ANDE, -NING (Ordb. SCHULTZE 4577 (c. 1755) osv.); jfr OMSLUT
[jfr d. omslutte, t. umschliessen; av OM, prep. o. adv., o. SLUTA]
(i fråga om bruklighet jfr anm. sp. 705. – jfr SLUTA OM)
[OMSLUTA I]
I) motsv. OM, prep. o. adv. I 1, III 1.
[OMSLUTA I.1]
1) mg anbringande av ngt (l. av sig själv) mer l. mindre tätt omkring l. på ömse sidor om (ett föremål osv.) försätta föremålet osv. i ett tillstånd av inneslutning l. avspärrning l. avgränsning från omgivningen; vanl. i förb. med prep. med inledande uppgift om det anbragta.
Omsluta en stad med mur. SCHULTZE Oreb. 4577 (c. 1755). Ozniseringsapparaterna omslutas lämpligast med glasväggar. TT 1899, K. s. 82. – särsk.

More information and the source for the information: SAOB