Swedish: omsätta

Swedish verb 'omsätta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: omsätta
Supine: omsatt
Gerund: omsättande

Indicative

Present

jag omsätter
du  omsätter
han omsätter
vi  omsätter
ni  omsätter
de  omsätter

Perfect

jag har omsatt
du  har omsatt
han har omsatt
vi  har omsatt
ni  har omsatt
de  har omsatt

Past

jag omsatte
du  omsatte
han omsatte
vi  omsatte
ni  omsatte
de  omsatte

Pluperfect

jag hade omsatt
du  hade omsatt
han hade omsatt
vi  hade omsatt
ni  hade omsatt
de  hade omsatt

Future

jag skall omsätta
du  skall omsätta
han skall omsätta
vi  skall omsätta
ni  skall omsätta
de  skall omsätta

Future perfect

jag skall ha omsatt
du  skall ha omsatt
han skall ha omsatt
vi  skall ha omsatt
ni  skall ha omsatt
de  skall ha omsatt

Conjunctive

Present

jag må omsätta
du  må omsätta
han må omsätta
vi  må omsätta
ni  må omsätta
de  må omsätta

Present

jag må ha omsatt
du  må ha omsatt
han må ha omsatt
vi  må ha omsatt
ni  må ha omsatt
de  må ha omsatt

Past

jag skulle omsätta
du  skulle omsätta
han skulle omsätta
vi  skulle omsätta
ni  skulle omsätta
de  skulle omsätta

PluperfectConditional

Present

jag skulle omsätta
du  skulle omsätta
han skulle omsätta
vi  skulle omsätta
ni  skulle omsätta
de  skulle omsätta

Perfect

jag skulle ha omsatt
du  skulle ha omsatt
han skulle ha omsatt
vi  skulle ha omsatt
ni  skulle ha omsatt
de  skulle ha omsatt

Imperative


du  omsätt

vi  Låt oss omsätta
ni  omsätt

Etymology

omsätta

OMSÄTTA om³~sät²a, v.¹ -er, -satte, -satt, -satt (se för övr. SÄTTA) vbalsbst. -ANDE, -ELSE ((†) LIND 1:1679 (1749)), -NING (se d. o. ); -ARE (i bet. 9) ( om- 1642 osv. vm- 1541)
[fsv. msätia (i bet. 1); jfr d. omsætte, t. umsetzen; av OM, prep. o. adv., o. SÄTTA]
(i fråga om bruklighet jfr nanm. sp. 705. – jfr SÄTTA OM)
[OMSÄTTA.v1 1]
1) () i uttr. omsätta ngt med ngt, förse ngt med en omfattning av (ngt som sättes l. placeras däromkring); jfr OM prep. o. adv. I1, III 1.
Tin bwk är såsom en hwete hoop vmsatt med Roser. Höga V 7: 2 (Bib. 1541). Den mark som så tillåtes att intagas, (skall) med sin råå och röör omsättias. FörarbSvLag 4:270 (1692). En fyrkantig frödjupning omsatt emd stenar. HYLTÉNCAVALLIUS Vär. 1:148 (1863).

More information and the source for the information: SAOB