Swedish, all forms: omsätta

Swedish, all forms verb 'omsätta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: omsätta
Supine: omsatt
Gerund: omsättande

Indicative

Present

jagomsätter
duomsätter
han;honomsätter
viomsätter
niomsätter
deomsätter

Perfect

jaghar omsatt
duhar omsatt
han;honhar omsatt
vihar omsatt
nihar omsatt
dehar omsatt

Past

jagomsatte
duomsatte
han;honomsatte
viomsatte
niomsatte
deomsatte

Pluperfect

jaghade omsatt
duhade omsatt
han;honhade omsatt
vihade omsatt
nihade omsatt
dehade omsatt

Future

jagskall omsätta
duskall omsätta
han;honskall omsätta
viskall omsätta
niskall omsätta
deskall omsätta

Future perfect

jagskall ha omsatt
duskall ha omsatt
han;honskall ha omsatt
viskall ha omsatt
niskall ha omsatt
deskall ha omsatt

Conjunctive

Present

jagmå omsätta
dumå omsätta
han;honmå omsätta
vimå omsätta
nimå omsätta
demå omsätta

Present

jagmå ha omsatt
dumå ha omsatt
han;honmå ha omsatt
vimå ha omsatt
nimå ha omsatt
demå ha omsatt

Past

jagskulle omsätta
duskulle omsätta
han;honskulle omsätta
viskulle omsätta
niskulle omsätta
deskulle omsätta

Pluperfect

jagskulle ha omsatt
duskulle ha omsatt
han;honskulle ha omsatt
viskulle ha omsatt
niskulle ha omsatt
deskulle ha omsatt

Conditional

Present

jagskulle omsätta
duskulle omsätta
han;honskulle omsätta
viskulle omsätta
niskulle omsätta
deskulle omsätta

Perfect

jagskulle ha omsatt
duskulle ha omsatt
han;honskulle ha omsatt
viskulle ha omsatt
niskulle ha omsatt
deskulle ha omsatt

Imperative

duomsätt
viLåt oss omsätta
niomsätt

Etymology

Additional Information

omsätta

OMSÄTTA om³~sät²a, v.¹ -er, -satte, -satt, -satt (se för övr. SÄTTA) vbalsbst. -ANDE, -ELSE ((†) LIND 1:1679 (1749)), -NING (se d. o. ); -ARE (i bet. 9) ( om- 1642 osv. vm- 1541)
[fsv. msätia (i bet. 1); jfr d. omsætte, t. umsetzen; av OM, prep. o. adv., o. SÄTTA]
(i fråga om bruklighet jfr nanm. sp. 705. – jfr SÄTTA OM)
[OMSÄTTA.v1 1]
1) () i uttr. omsätta ngt med ngt, förse ngt med en omfattning av (ngt som sättes l. placeras däromkring); jfr OM prep. o. adv. I1, III 1.
Tin bwk är såsom en hwete hoop vmsatt med Roser. Höga V 7: 2 (Bib. 1541). Den mark som så tillåtes att intagas, (skall) med sin råå och röör omsättias. FörarbSvLag 4:270 (1692). En fyrkantig frödjupning omsatt emd stenar. HYLTÉNCAVALLIUS Vär. 1:148 (1863).

More information and the source for the information: SAOB